Kancelaria cmentarza

Godziny urzędowania : poniedziałek – sobota

8.00 – 15.00 (od kwietnia do października)

8.00 – 14.00 (od listopada do marca)

 Kierownik cmentarza p. Dariusz Woźniak   tel. 500 438 561

 Dzień i godzinę pogrzebu ustala się w Kancelarii parafialnej. Miejsce pochowania ustala się w Kancelarii cmentarza (z Kierownikiem cmentarza).

 Po 20 latach od daty pochowania należy ponownie opłacić miejsce pochówku. Prosimy o regulowanie opłat. Groby zaniedbanie i nieopłacone zostaną zlikwidowane (zgodnie z Art. 7 Ustawy z dn. 31.01.1959r. (tekst jednolity z dn. 02.03.2000 r. Dz. U. Nr 23. poz. 925) o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz z regulaminami o cmentarzach wyznaniowych Kurii diecezjalnej w Sosnowcu z 2009 r.).

Wysokość opłat za prolongatę :

grób pojedynczy  na 10 lat 250 zł

                          na 20 lat 500 zł

grób podwójny    na 10 lat 450 zł

                          na 15 lat 600 zł

                          na 20 lat 900 zł

Minimalny okres prolongaty - 10 lat.

W/w opłaty pobiera p. Organista w Kancelarii parafialnej:

do południa: 8.30 – 10.00 - w poniedziałki , wtorki, środy, piątki i soboty;

po południu: 16.00 – 17.00 - w poniedziałki;

wieczorem: 19.00 – 20.00 - w środy.