Duszpasterze
Proboszcz Ks.Kanonik mgr Jarosław Wolski
Wikariusze ks.mgr Stanisław Ciołek
ks.mgr Andrzej Uliniarz
ks.mgr Robert Tomasik

 

Kapelan Szpitali w Czeladzi i Będzinie

oraz Penitencjarz

 

ks. mgr Stanisław Faber