Duszpasterze
Proboszcz Ks.Kanonik Jarosław Wolski
Wikariusze ks.Andrzej Uliniarz
ks.Robert Tomasik
ks. Mariusz Kafel

 Penitencjarz

 ks. Piotr Markowicz