Duszpasterze
Proboszcz Ks.Kanonik Jarosław Wolski
Wikariusze ks.Andrzej Uliniarz
ks.Robert Tomasik