Procesja z darami

 

Jubileusz 750 – lecia parafii św. Stanisława BM w Czeladzi

Msza święta Pontyfikalna - 8 maja 2010 r.

DARY OŁTARZA

 

 

L.p.

Dar ołtarza

Ofiarodawca

1.

Krzyż procesyjny

Dar Miasta Czeladź niosą: Burmistrz Miasta –

Pan Marek Mrozowski i Pan Senator Zbigniew Szaleniec

2.

Papieski kielich jubileuszowy

/jedyny egzemplarz w Polsce/

Dar SKOK Jowisz w Czeladzi – oraz pracowników - Pan Prezes Jan Kubik

TFI SKOK S.A. Gdańsk

Pan Prezes Rafał Matusiak

3.

Patena

Dar pracowników Zakładu Inżynierii Komunalnej w Czeladzi niesie Pan Prezes Jerzy Matyja

4.

3 ornaty jubileuszowe, w których Mszę św. odprawiają czcigodni celebransi

Dar pracowników samorządowych

5.

Ewangeliarz

Dar Rady Miejskiej Czeladzi niosą: Przewodniczący Pan Sławomir  Święch,

Pani Jolanta Moćko i Pan Krystian Dąbrowski

6.

Złocona puszka na komunikanty

Dar Ryszarda i Janiny Łukawskich z Sosnowca

 

7.

Ręcznie haftowane obrusy na wszystkie ołtarze i alba jubileuszowa

Dar Sodalicji Mariańskiej i Żywego Różańca niosą Pani Anna Irla i Pan Czesław Sapiński

 

8.

Obrusy

Dar Prezydenta Sosnowca –

Pana Kazimierza Górskiego

9.

Dar pieniężny na remont organów

 

Żywy Różaniec – niesie Pani Teresa Świderska

10.

Trybularz i łódka do okadzania używana w czasie liturgii

Dar Akcji Katolickiej niosą: Pani Aleksandra Małota i Pani Anna Laskowska

11.

Głęboka patena na hostie

 

Dar Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma niosą Pan Krzysztof Świderski i Pan Henryk Świetlik

12.

Mosiężny trzytonowy gong wraz z zestawem poczwórnych dzwonków

Pani Aniela Szymczyk

Pan Piotr Zarzycki

13.

Drewniana płaskorzeźba umieszczona w nastawie ołtarza MB Częstochowskiej

Pan Senator Zbigniew Szaleniec z rodziną

14.

Droga krzyżowa w medalach

 

Firma rodzinna Lucji i Marka Gawronów – niosą Agatka i Martynka, które tydzień temu przystąpiły do I Komunii św.

15.

Dar pieniężny na remont organów

 

Dzieci pierwszokomunijne

16.

Publikacje książkowe przygotowane na Jubileusz

 

Dar Autorów – niosą Pani Iwona Szaleniec i Pani  Dorota Bąk

17.

Kosz

 

Dar Pszczelarzy

18.

Figura Św. Stanisława

 

Dar Rodów Czeladzkich niesie Pani Danuta Walczak

19.

Akt donacyjny, pieczęć jubileuszowa, pierścień oraz medal

Dar Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi

Pan Antoni Krawczyk

20.

Zestaw unikalnych znaczków papieskich

 

Dar Poczty Polskiej  - Rejon Sosnowiec niesie Pan Krzysztof Cebula

21.

Tablica jubileuszowa, która będzie poświęcona w niedzielę

Dar Katarzyny i Marka Sączewskich