Jubileusz 750-lecia parafii

W roku 2010 przypada wielki jubileusz 750-lecie powstania Parafii św. Stanisława biskupa i męczennika w Czeladzi. W ramach przygotowania do jubileuszu najstarszej parafii Zagłębia od września rozpoczniemy cykl nabożeństw oraz spotkań duszpasterskich. Jubileusz to także okazja do ożywienia religijnego w naszej parafii, a także większej dbałości o dziedzictwo duchowe i materialne poprzednich pokoleń. Rozpoczynamy niezbędne prace remontowe i konserwatorskie przy obiektach wymagających natychmiastowych prac. W pierwszym rzędzie dotyczy to remontu generalnego plebanii, budynku katechetycznego oraz prac związanych z projektem ogrzewania kościoła. Planowane prace wymagają znacznych środków finansowych, co skłania nas do apelu o pomoc, we wspólnym dziele ratowania wielkiego dzieła naszych przodków.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca prosimy o dar serca na rzecz planowanych prac inwestycyjno-remontowych. Ofiarodawcom już z góry składamy serdecznie Bóg Zapłać!