7 - 13 marca 2016r.

PONIEDZIAŁEK 07.03.2016r.
7:00 + Edward Sułek – od uczestników pogrzebu (1)
7:00 + Alfreda Góras – od uczestników pogrzebu (2)
7:30 + Janusz Chwaciński – od rodziny Sikorów i Kopytów
7:30 + Zygmunt Duda – od córki i syna
17:30 + Alfred Sporys w 1. rocznicę śmierci – od rodziny
18:00 + Aniela, Stanisław Konieczni, zmarli z rodziny Małodobrych – od wnuczki

WTOREK 08.03.2016r.
7:00 + Alfreda Góras – od uczestników pogrzebu (3)
7:00 + Zygmunt Duda – od sąsiadów
7:30 + Janusz Chwaciński – od uczestników pogrzebu (2)
7:30 + Anna Wydmuch – od uczestników pogrzebu (1)
17:30 + Barbara, Władysław Jastrząb
18:00 + Cecylia, Józef Kanownik

ŚRODA 09.03.2016r.
7:00 + Alfreda Góras – od uczestników pogrzebu (4)
7:00 + Zygmunt Duda – od uczestników pogrzebu (2)
7:30 + Irmina Daniel – od uczestników pogrzebu (1)
7:30 + Eugenia Kuchna – od uczestników pogrzebu (4)
17:30 + Marian, Zbigniew Marzec, jego rodzice, Janina, Piotr, Jan Kula
18:00 Nowenna do MBP

CZWARTEK 10.03.2016r.
7:00 + Stanisława Witos w 23 rocznicę śmierci, Józefa Markowska
7:00 +  Zygmunt Duda – od uczestników pogrzebu (3)
9:00 + Helena Zygmuntowska – od uczestników pogrzebu (1)
9:00 + Witold Gruszka – od uczestników pogrzebu (1)
18:00 + Helena, Henryk Świetlik – od córki i syna
18:00 + Janina Adamczyk

PIĄTEK 11.03.2016r.
7:00 + Marian, Pelagia Zarzyccy, Jerzy Niedbałka
9:00 + Zygmunt Duda – od uczestników pogrzebu (4)
10:00 + Stanisław Kuszper w 101 rocznicę ziemskich urodzin, Antonina Guzik w 24 rocznicę śmierci
11:15 + Witold Gruszka – od uczestników pogrzebu (2)
12:00 + Barbara Dioniza Bocheńska – od koleżanki Zdzisławy Leszczyńskiej z rodziną
18:00 + Stefan, Helena, Eugeniusz Podlewscy, Czesław, Ludwik, Zofia Nowak

SOBOTA 12.03.2016r.
7:00 + Zygmunt Duda – od uczestników pogrzebu (5)
7:00 + Anna Wydmuch – od rodziny Chwałek
9:00 + Stefan, Władysława Powałka
9:00 + Genowefa, Czesław Olczyk
18:00 + Krystyna, Eugeniusz Kalińscy – od córki z rodziną
           + Marianna, Józef Madej – od syna z rodziną
18:00 + Jerzy Pasek w 2 rocznicę śmierci

13.03.2016r. PIĄTA  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7:00 + Henryka, Władysław Krzysztofik, Zofia, Stefan, Stanisław Kubiccy, Stanisław, Józef Knop
8:30 + Henryka, Marian Wojsa, Zofia Czech
8:30 + Roman Mysłek
10:00 + Wiesław Madetko w 5 rocznicę śmierci – od żony, dzieci i wnuków
11:15 Za parafian
16:00 Msza Święta rocznicowa
18:00 + Stefan, Jadzia Szwałek