Z modlitwą w nowy rok szkolny

miniatura1 września o godz. 8.00 ks. proboszcz Jarosław Wolski odprawił Mszę św. w intencji dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i nauczycieli w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

W homilii zwrócił uwagę, że podobnie jak w przeczytanym przed chwilą fragmencie Ewangelii uczniowie przyszli do Jezusa, zwracając się do niego „nauczycielu”, tak my również dzisiaj przychodzimy do niego jako do nauczyciela, ale nie tylko by nas nauczał. Na początku tego nowego roku szkolnego przychodzimy prosić naszego Boskiego nauczyciela również o błogosławieństwo. By każdy z nas odkrył w sobie dziecięctwo Boże, ten dar, który otrzymaliśmy przez łaskę uświęcającą. Każdy z nas, bez względu na to ile ma lat, zobowiązany jest to życie Boże w sobie rozwijać, byśmy stali się uosobieniem Boga w naszym współczesnym świecie. Ksiądz kanonik przytoczył historię, która miała miejsce w Kamerunie, gdy pewien ksiądz misjonarz wraz z biskupem przemierzał wioski Pigmejów. Ci z natury nieufni i unikający kontaktu z obcymi ludzie, bardzo licznie przybywali do biskupa, klękając i prosząc o błogosławieństwo. Biskup wyjaśnił, że miejscowa ludność wierzy, że błogosławieństwo jest spojrzeniem Boga na ich życie, przeciwstawieniem się siłom zła mogącym wyrządzić im krzywdę.

Dzisiaj chciałbym, aby każdy z nas duchowo uklęknął i otwartym sercem, całą duszą prosił o błogosławieństwo Boże. By to błogosławieństwo Boże było przez nas odczuwane jako spojrzenie Boga na nasze życie, by udzieliło nam mocy do przeciwstawiania się złu i opieki Bożej na nowy rok szkolny i katechetyczny – zakończył ksiądz proboszcz.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak