Modlitwa w intencji myśliwych

miniatura7 listopada gościliśmy w naszej parafii przedstawicieli kół łowieckich, którzy uczestniczyli we Mszy św. odprawionej przez księdza biskupa Grzegorza Kaszaka w intencji leśników i myśliwych (kilka dni po liturgicznym wspomnieniu ich patrona – św. Huberta).

Inicjatorem tego modlitewnego spotkania było Koło Łowieckie „Bażant” z Siemianowic Śląskich, które ufundowało specjalnie na tę okazję przygotowany ornat z akcentami myśliwskimi. Kapelanem koła jest ksiądz proboszcz Jarosław Wolski, który na początku Mszy św. przywitał przybyłych gości – przede wszystkim księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, dyrektora Caritas Diecezji Częstochowskiej ks. Marka Batora, dyrektora Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasza Folgę oraz przedstawicieli Naczelnej Rady Łowieckiej i kół łowieckich, które odpowiedziały na zaproszenie. Ksiądz kanonik podkreślił, że dzisiejsze spotkanie będzie dziękczynieniem za pasję, która łączy tak wielu spośród naszych braci i sióstr.

Ksiądz biskup nawiązując w głoszonej homilii do Księgi Rodzaju zaznaczył, że Bóg jako Stwórca świata uczynił człowieka koroną całego stworzenia na swój obraz i podobieństwo. Człowiek ma dbać o całą przyrodę i inne stworzenia, ale one nie mogą być z nim zrównane.

Myśliwski akcent pojawił się również w trakcie procesji z darami, wśród których znalazły się upolowane bażanty.

Na zakończenie głos zabrał Jan Suchorończak – wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej i prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Katowicach. Przedstawił główne zadania, jakie pełnią myśliwi na powierzonych im terenach łowieckich i nie jest to tylko utrzymanie właściwego stanu populacji zwierząt, ale przede wszystkim dbanie o środowisko naturalne, dokarmianie zwierzyny w zimie oraz liczne działania na rzecz lokalnych społeczności. Katowicki Okręg Łowiecki jest jednym z największych w Polsce – zrzesza około 4 tysiące myśliwych w 105 kołach.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak