Drzwi Święte otwarły się w Czeladzi

miniaturaW niedzielę 13 grudnia o godz. 9.50 na Rynku rozpoczął się obrzęd Jubileuszu Miłosierdzia w naszej parafii, która jako jedna z sześciu w diecezji sosnowieckiej została ustanowiona kościołem Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.

11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty Franciszek bullą „Misericordiae vultus” ogłosił Nadzwyczajny Rok Święty nazwany Jubileuszem Miłosierdzia, który rozpoczął się w Rzymie 8 grudnia, a zakończy 20 listopada 2016 r. Miejscem celebrowania Roku Jubileuszowego będzie głównie Rzym, lecz z woli Ojca Świętego po raz pierwszy w historii Kościoła Drzwi Święte zostaną otwarte nie tylko w papieskich bazylikach rzymskich, ale także w kościołach katedralnych oraz niektórych konkatedrach, sanktuariach i miejscach nawiedzanych przez wielu pielgrzymów, którzy właśnie tam bardzo często doświadczają w sercu łaski i znajdują drogę nawrócenia. Ojciec Święty ustanawiając nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia dał biskupom władzę ustanowienia kościołów jubileuszowych z Drzwiami Świętymi. Ponadto pozwolił biskupom na powołanie swoich delegatów, którzy 13 grudnia tj. w trzecią niedzielę Adwentu uroczyście otworzą Drzwi Święte w kościołach jubileuszowych wskazanych przez biskupa diecezjalnego. Dekretem z dnia 31 października br. na czas obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji sosnowieckiej wyznaczonych zostało przez księdza biskupa Grzegorza Kaszaka sześć kościołów z Drzwiami Świętymi, które staną się Bramą Miłosierdzia. Są to: bazylika katedralna pw. Wniebowzięcia NMP w Sosnowcu, bazylika św. Andrzeja w Olkuszu, kolegiata św. Wojciecha i św. Katarzyny w Jaworznie, Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Jaworznie, bazylika NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej i kościół św. Stanisława w Czeladzi.

Każdy wierny przechodząc przez Drzwi Święte może uzyskać, po spełnieniu odpowiednich warunków odpust zupełny oraz duchowe łaski Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.

W specjalnym liście na temat Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Ojciec Święty napisał: „Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak głębokiego pragnienia prawdziwego nawrócenia. Jednocześnie rozporządzam, by w sanktuariach, gdzie zostały otwarte Drzwi Miłosierdzia, i w kościołach, które tradycyjnie są uznawane za Jubileuszowe, była możliwość uzyskania odpustu. Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem w Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.

Z Rynku procesja wyruszyła pod główne wejście do kościoła, po krótkiej modlitwie ksiądz proboszcz Jarosław Wolski dokonał uroczystego otwarcia Drzwi Świętych. O godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta, w trakcie której w homilii ksiądz proboszcz zwrócił uwagę, że w życiu człowieka potrzebne jest miłosierdzi, a szczególnie w życiu tego, który się zagubił. Jest ono dla nas źródłem radości i pokoju, warunkiem naszego zbawienia. Kontemplować miłosierdzie to dostrzec je wyciśnięte na obliczu Chrystusa. My chrześcijanie, dzieci Boga jesteśmy odźwiernymi całego stworzenia. Zostaliśmy wyznaczeni, aby go strzec. Mamy stale być przy bramie. Być tam, gdzie świat. Mamy wypatrywać miejsc otwarcia, troszczyć się i czuwać, aby świat był otwarty na tajemnicę, aby nie zamknął się na tajemnicę przyjścia Boga na ziemię. Aby ten nasz wewnętrzny świat nie zamknął się w sobie, nie zamknął się na żywego Boga.

Integralną częścią rozpoczęcia Jubileuszu Miłosierdzia było również nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego odprawione o godz. 15.00 przez księdza proboszcza Jarosława Wolskiego, którego ksiądz biskup ordynariusz mianował swoim delegatem do sprawowania liturgii i otwarcia Drzwi Świętych w naszej parafii. W trakcie odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego rozważano teksty św. Jana Marii Vianneya i fragmenty „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak