Misericordia Domini

miniaturaW drugą sobotę czerwca do kościoła stacyjnego Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia Bożego – pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Czeladzi dotarli pielgrzymi z parafii Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce. Pątnicy przybyli, by skorzystać ze zdrojów Miłosierdzia Bożego, by uzyskać odpust dla siebie lub swoich bliskich, bo taką możliwość daje nawiedzenie świątyni stacyjnej, przejście przez Drzwi Święte, modlitwa w intencji Ojca św. Franciszka i intencji które nosi w sercu, wyznanie wiary i całkowity brak przywiązania do grzechu oraz przyjęcie Komunii św.

Pielgrzymów przywitał i wprowadził do świątyni ks. kan. Jarosław Wolski – proboszcz parafii pw. św. Stanisława BM. „Aby zanurzyć się w Bożym Miłosierdziu przeszliście pewną drogę. To jest sens pielgrzymowania, w tym jest też wasz trud. Trud, który najpierw włożyliście w to, by znaleźć czas, odłożyć inne obowiązki i podjąć wezwanie Kościoła. To jest pierwszy znak, który wobec Boga świadczy o tym, że jesteście otwarci, że wasze serca są gotowe, by przyjąć Bożą łaskę. Bóg mógłby nas zbawić bez nas, ale chce byśmy współpracowali z nim w dziele zbawienia. Pielgrzymowanie i wspólna modlitwa jest współpracą z łaską Bożą”, powiedział ks. Wolski.

Następnie ks. Robert Gacek wygłosił konferencję ascetyczną poświęconą Miłosierdziu Bożemu. Kapłan podkreślił, że oblicze miłosiernego Boga w najdoskonalszy sposób odsłonił nam Chrystus. W nim, w sposób widzialny, Bóg objawił się jako Ojciec „bogaty w miłosierdzie”. Przypomniał także, że najbardziej wyraźnym objawieniem miłości miłosiernej Chrystusa stała się ofiara na krzyżu. „Krzyż jest najgłębszym pochyleniem się Chrystusa nad człowiekiem, przezwyciężeniem grzechu i śmierci przez miłość”. Kolejnym punktem spotkania była wspólna modlitwa. Koronkę i litanię do Miłosierdzia Bożego poprowadził ks. Michał Langer. W tym czasie można było skorzystać z sakramentu pojednania i pokuty. W konfesjonałach dyżurowali bowiem ks. Stanisław Faber i ks. Dariusz Drzewiecki. Kulminacyjnym punktem pielgrzymki była Msza św. celebrowana przez ks. Zygmunta Skipirzepę – proboszcza parafii pw. Nawiedzenia NMP w Będzinie – Syberce. W homilii ks. Skipirzepa powiedział, że aby dobrze zrealizować powołanie do szerzenia miłosierdzia, sprawiedliwości i pokoju, potrzebna jest wiara. „Prośmy o wielką łaskę wiary. Wiary pełnej miłości, z jaką Maria Magdalena poszła do grobu. Wiary pełnej nawrócenia i poprawy, z jaką pobiegł do grobu św. Piotr. Wiary pełnej radości ze spotkania Pana, z jaką przybył św. Jan Apostoł. Wiary pełnej całkowitego zaufania Bożym planom zbawienia człowieka, której pełna była Maryja”, apelował ks. Skipirzepa.

Pielgrzymi mieli także możliwość uczczenia relikwii św. Jana Pawła II przez ucałowanie. Wielu pątników zwiedziło plenerową wystawę rzeźb prof. Czesława Dźwigaja, poświęconą pontyfikatowi św. Jana Pawła II, która znajduje się nieopodal świątyni pw. św. Stanisława BM.