Rocznica I Komunii Świętej

miniatura12 czerwca o godz. 11.15 dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do I Komunii Świętej, uczciły jej rocznicę, uczestnicząc wraz z rodzinami w uroczystej Mszy świętej.

Ksiądz proboszcz Jarosław Wolski podkreślił w homilii, że przed laty rodzice tych dzieci dokonali pewnego wyboru – dzieci zanurzone zostały w wodach Chrztu świętego, otrzymały nowe życie w Chrystusie, a rok temu ten wybór został potwierdzony przyjęciem chleba, który daje życie. Czy jednak rzeczywistość, w której żyją te dzieci jest naznaczona Bożym błogosławieństwem i Bożą łaską? – pytał ksiądz kanonik. Rok po tej wspaniałej uroczystości trzeba postawić sobie pytanie o konsekwencje wyborów dokonanych wcześniej. Podziękować za obecność dzieci, ale stanąć w prawdzie i zapytać dlaczego tak wielu tutaj nie ma, na ma dzisiaj i nie było w ciągu minionego roku. Jezus Chrystus mówiąc o dzieciach napominał: pozwólcie im przychodzić do mnie, nie zabraniajcie im. A czasem słyszy się z ust dzieci, że to właśnie rodzice wręcz zabraniają im uczestniczyć we Mszy św. Rodzice są pierwszymi świadkami wiary dla swoich dzieci, a rodzina jest Kościołem domowym. Ale jaki to Kościół, gdy nie ma w nim Boga? Gdy nie ma Boga w sercach rodziców i dzieci? Nie pomogą nawet najbardziej dramatyczne słowa kazań kapłanów, jeśli rodzice nie będą świadomi swojego wyboru. Może trzeba zapatrzyć się w postacie opisywane w dzisiejszych czytaniach: Dawida i jawnogrzesznicy i uwierzyć, ale nie tak na wszelki wypadek, ale w pełni – w Boga, który jest miłością przebaczającą. Pismo św. mówi, że usprawiedliwienie otrzymujemy przez Jezusa Chrystusa. Czy w naszym sercu żyje Chrystus? Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość – zakończył ksiądz proboszcz.

W trakcie Mszy świętej dzieci przygotowały oprawę liturgiczną, odczytując teksty komentarzy, liturgii słowa, modlitwy powszechnej, a także przynosząc dary liturgiczne.

Na zakończenie, w dowód wdzięczności, dzieci wręczyły kwiaty wszystkim księżom oraz dyrekcji czeladzkiego zespołu szkół, a ksiądz proboszcz podziękował przybyłym, a także siostrom Agnelli i Marceli, które przygotowały dzieci do uczestnictwa w tej uroczystości.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak