Krzyż przy ulicy Będzińskiej odnowiony

miniaturaW czwartek 30 czerwca o godz. 17 odbyło się uroczyste poświęcenie przydrożnego krzyża umiejscowionego na polach w okolicy przystanku tramwajowego przy centrum handlowym M1.

Inicjatywę odnowienia krzyża podjęli Rycerze Kolumba z rady działającej przy naszej parafii. Poświęcenia dokonał ksiądz biskup Grzegorz Kaszak, po czym wszyscy zgromadzeni przeszli w pielgrzymce do kościoła, by przejść przez Drzwi Święte. O godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez księdza biskupa ordynariusza w intencji Rycerzy Kolumba, ponieważ w tym dniu przypadała rocznica utworzenia rady działającej przy naszej parafii. Ten dzień to również rocznica święceń księdza proboszcza Jarosława Wolskiego, któremu ksiądz biskup złożył życzenia z tej okazji.

Ksiądz biskup w homilii zwrócił uwagę na szczególną cechę, która powinna charakteryzować Rycerzy Kolumba – patriotyzm. Powinni być wierni Chrystusowi i wartościom dzięki którym nasz naród przetrwał trudne momenty swojej historii. Ojciec Święty Jan Paweł II charakteryzował patriotyzm jako umiłowanie tego, co ojczyste, języka, kultury, krajobrazu, ale również przestrzegał przed niebezpieczeństwem mylenia patriotyzmu z nacjonalizmem, który uczy pogardy dla innych kultur i narodów.

Nacjonalizm jest przeciwieństwem prawdziwego patriotyzmu, a miłość do ojczyzny jest równoznaczna z gotowością do poświęceń. Ksiądz biskup przypomniał również, że Jezus Chrystus wyróżnił nasz naród objawiając się św. siostrze Faustynie, przemawiając do niej po polsku, a na kartach „Dzienniczka” pojawiają się często słowa „Polska” czy „ukochana ojczyzna”. Pan Jezus umiłował sobie Polskę i ją wywyższył, przestrzega nas jednak byśmy byli za to wdzięczni.

– Chcę Wam to położyć na sercu, abyście wolę Chrystusa jaką jest modlitwa za ojczyznę wypełniali. Niech dobry Bóg także za przyczyną Rycerzy Kolumba błogosławi naszej ojczyźnie – zakończył ksiądz biskup.

Po Mszy świętej ksiądz biskup spotkał się z Rycerzami Kolumba w Sali Rycerskiej znajdującej się w budynku plebanii.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak