Pielgrzymka w Góry Świętokrzyskie

W sobotę, 3 października 2009 r., 30-to osobowa grupa parafian udała się wraz z ks. Ryszardem na pielgrzymkę. Pierwszym miejscem, do którego dotarliśmy był klasztor cystersów w Jędrzejowie, gdzie spoczywa bł. Wincenty Kadłubek. W trakcie prawie godzinnego zwiedzania kościoła i klasztoru naszym przewodnikiem był gospodarz miejsca – miejscowy zakonnik.

Następnie udaliśmy się na Święty Krzyż, gdzie najpierw ucałowaliśmy relikwie Krzyża Świętego, następnie poznaliśmy historię sanktuarium, by w końcu uczestniczyć we Mszy św. Kolejnym etapem naszej wyprawy było sanktuarium w Kałkowie – Godowie.