Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Żołnierzy Wyklętych

miniaturaPamięci Żołnierzy Wyklętych:
„Ponieważ żyli prawem wilka...”

1 marca 2017 r., z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w kościele św. Stanisława B.M. odsłonięta została tablica poświęcona pamięci czeladzian – Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła msza św. pod przewodnictwem ks. dr. Mariusza Karasia wikariusza generalnego, kanclerza kurii sosnowieckiej, który wygłosił – przyjętą oklaskami – homilę. Ks. Karasiowi asystowali ks. Tomasz Folga dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii i Caritas Diecezji Sosnowieckiej oraz proboszcz parafii ks. kanonik Jarosław Wolski, który w swoim wystąpieniu przywołał tragedię czeladzian – Żołnierzy Niezłomnych, zwanych Żołnierzami Wyklętymi, ale także bohaterskich członków Związku Orła Białego walczących w imię wolności Ojczyzny oraz dramatyczne losy tych, którzy jako dzieci doświadczyli tragedii więźniów obozów zagłady, a których dziś nazywamy Dziećmi Potulic.

Po mszy aktu odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Zbigniew Szaleniec, który był inicjatorem tego wydarzenia, a poświęcona została przez kanclerza ks. dr. Mariusza Karasia.

Następnie wszyscy zebrani wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu uczniów Miejskiego Zespołu Szkół, na który złożyły się wiersz Zbigniewa Herberta „Wilki” w interpretacji Małgorzaty Sączewskiej i Michała Porzuca oraz utwory muzyczne w wykonaniu zespołu „Bel Canto”. Młodych wykonawców przygotowała Anna Piech.

Wśród bardzo licznie zgromadzonych uczestników uroczystości obecni byli posłowie i senatorowie RP: Waldemar Andzel, Barbara Chrobak, Czesław Ryszka i Arkadiusz Grabowski, a także starosta Powiatu Będzińskiego Arkadiusz Watoła oraz wicestarosta Sebastian Szaleniec, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Malczewski. Władze Miasta Czeladź prócz burmistrza Zbigniewa Szaleńca reprezentowała także zastępca burmistrza Elżbieta Dmitruk. Obecni byli również radni powiatowi, radni miejscy i kombatanci, Szczególny wydźwięk miał udział młodzieży szkolnej, która przybyła z Miejskiego Zespołu Szkół, Gimnazjum nr 2 oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3. Obecni byli dyrektorzy tych placówek oświatowych a także dyrektorzy jednostek miejskich.

Zaproszony na uroczystość Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik przesłał na ręce burmistrza Czeladzi list, w którym napisał: „Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest wyrazem hołdu dla społeczności lokalnych, w tym wielu czeladzian oraz żołnierzy, których niezłomna postawa patriotyczna oraz wierność ideałom przypomina o trudzie walki i poświęceniu w imię suwerenności Polski. Pamięć o tych, którzy niejednokrotnie zapłacili cenę najwyższą, oddając swoje życie dla dobra Ojczyzny, pozostanie w nas na zawsze”. Godną oprawę uroczystości zapewniły obecność pocztów sztandarowych Miasta Czeladź, Harcerskiego Kręgu Seniora, NSZZ „Solidarność”, Rycerzy Kolumba i Sodalicji Mariańskiej oraz uczniowie klasy wojskowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących, którzy zaciągnęli wartę honorową przy pamiątkowej tablicy.

Autorem tej swego rodzaju płaskorzeźby w brązie jest artysta rzeźbiarz Tomasz Wenklar, który również wziął udział w uroczystości. Tablica została ulokowana w pobliżu bocznego ołtarza Matki Bożej Pocieszenia, na ścianie wewnętrznej transeptu kościoła. Umieszczony na tablicy tekst otwiera cytat z wiersza Zbigniewa Herbarta pt. „Wilki”: Ponieważ żyli prawem wilka/Historia o nich głucho milczy/Pozostał po nich w kopnym śniegu/Ich gniew, ich rozpacz i ślad ich wilczy. A dalej napisano: Żołnierzom Wyklętym – niezłomnym czeladzianom, tragicznym i heroicznym bohaterom niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia w latach 1944-1956. Czeladzianie.