Wielki Czwartek 2017 r.

miniaturaW Wielki Czwartek, 13 kwietnia, rozpoczęliśmy w naszej parafii obchody Triduum Paschalnego Mszą Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

Ta Ofiara Eucharystyczna sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy przypomina wydarzenia, jakie miały miejsce w Wieczerniku, gdzie Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo, do czego nawiązał ksiądz proboszcz Jarosław Wolski w homilii. Podkreślił, że kapłani są widzialnymi znakami niewidzialnej obecności Chrystusa, są Jego sługami, oddali mu całe człowieczeństwo i całe swoje życie. Z woli Chrystusa została im dana łaska i władza uobecniania ofiary Chrystusa. Tylko miłość Boga może dać wszystko. Bóg dał nam siebie w pełni. Jego Ciało nas przenika, a my stajemy się Komunią. Dlatego ci, których wybrał w osobie Piotra mogą usłyszeć to pytanie, na które każdy kapłan musi odpowiedzieć. A my wszyscy jesteśmy wędrowcami, którzy potrzebują chleba tak na drogę doczesności, jak i wieczności. Przez sakrament chrztu św. każdy z nas ma udział w kapłaństwie powszechnym Jezusa Chrystusa – wskazał ksiądz proboszcz.

Uroczystość ta była również okazją do oficjalnego przyjęcia kandydatów do grona ministrantów, którzy już jakiś czas pełnili służbę przy ołtarzu. Podczas specjalnego obrzędu złożyli oni wobec księdza proboszcza przyrzeczenie, że funkcję swoją będą wykonywać rzetelnie i godnie, po czym poświęcone zostały ich stroje liturgiczne – komże, które z pomocą księży założyli już jako pełnoprawni ministranci.

Wielki Czwartek to również święto wszystkich kapłanów, więc na zakończenie przedstawiciele grup parafialnych, stowarzyszeń i ministrantów złożyli gorące życzenia wszystkim księżom pracującym w naszej parafii.

Msza Wieczerzy Pańskiej nie kończy się tak jak każda inna błogosławieństwem. Najświętszy Sakrament przenosi się do tzw. Ciemnicy, gdzie kontynuowana jest adoracja. Liturgia jest kontynuowana w Wielki Piątek.