Pierwsza Komunia Święta

miniatura7 maja o godz. 11.15 do pierwszej Komunii Świętej przystąpiła pierwsza grupa dzieci z naszej parafii.

Liturgia rozpoczęła się przed głównym wejściem do kościoła, gdzie w trakcie wstępnych obrzędów dzieci wyraziły wolę przyjęcia po raz pierwszy w życiu Ciała Chrystusa i zostały pokropione wodą święconą. Po wejściu do kościoła przedstawiciele rodziców zwrócili się do księdza proboszcza Jarosława Wolskiego z prośbą o udzielenie dzieciom pierwszej Komunii świętej.

Ksiądz proboszcz w słowach homilii podkreślił rolę Chrystusa jako pasterza i przewodnika. – Gdy jedziemy na wycieczkę dobrze mieć przewodnika, który wskaże właściwe miejsce, opowie ciekawe historie. Ale czy tacy przewodnicy nam wystarczą? – pytał ksiądz kanonik. Dzisiejsza modlitwa mszalna – kolekta – w słowach: "Wszechmogący, wieczny Boże, prowadź nas do niebieskich radości(...)" wskazuje na najlepszego przewodnika. Czas Wielkanocy skłania nas do tego, by pomyśleć prawdziwie o swoim życiu. W jego szybkim biegu zatrzymać się chociaż na chwilę, by podjąć refleksję, w jakim kierunku zmierzamy. Odkryć, że Chrystus jest naszym Pasterzem.

Rodzice ufundowali przy okazji tej wyjątkowej uroczystości renowację kielicha mszalnego, który został przekazany w ręce księdza proboszcza w trakcie procesji z darami.

Na zakończenie dzieci podziękowały księżom, siostrom zakonnym, katechetom, wychowawcom, jak i dyrekcji szkół. Wdzięczność wyraził również ksiądz proboszcz, który podkreślił trud i zaangażowanie sióstr karmelitanek Agnelli i Marceli w przygotowanie tej uroczystości, wraz z pięknym wystrojem kościoła. Podziękował również wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w zorganizowanie i uświetnienia tak ważnego dla życia parafii wydarzenia.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak