Kolejne dzieci przyjęły pierwszą Komunię Świętą

miniatura14 maja o godz. 11.15 pierwszą Komunię Świętą przyjęła druga grupa dzieci z naszej parafii.

Po wstępnych obrzędach błogosławieństwa, które odbyły się przed wejściem głównym dzieci zajęły miejsca w kościelnych ławach, a przedstawiciele rodziców potwierdzili gotowość i chęć ich dzieci przyjęcia pierwszej w życiu Eucharystii. W dniu tej szczególnej uroczystości dzieci pod kierunkiem siostry Agnelli przygotowały bardzo bogatą oprawę liturgiczną: czytania, śpiew psalmu, modlitwę powszechną, komentarze, procesję z darami i podziękowania dla kapłanów.

Ksiądz proboszcz w homilii zwrócił się szczególnie do rodziców, podkreślając że zarówno im jak i ich dzieciom Chrystus powinno zależeć na wyborze ich drogi życiowej. Ale nie chodzi tu tylko o wybór profilu klasy czy przyszłej szkoły, ale zasadniczy wybór drogi życia. Bóg sam daje znak. Liturgia słowa ukazuje Jezusa Chrystusa jako Przewodnika. To On dla tych dzieci ma być najważniejszym przewodnikiem, choć "książę tego świata" będzie wskazywał wiele innych dróg. - Może wielu z Was zagubiło się na drogach życia, ale musicie dla szczęścia tych dzieci wskazać im prawdziwego przewodnika na drodze życia, jakim jest Jezus Chrystus - zaznaczył ksiądz kanonik. On w Ewangelii wzywa uczniów do odwagi i nieustraszonej wiary: "Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!". "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele". Jezus przygotował nam miejsce i mieszkanie dzięki swojemu zwycięstwu, które dokonało się na Krzyżu i w chwale Zmartwychwstania się objawiło. I chce być z nami teraz i na zawsze, bo nas kocha.

Mszę świętą zakończyły podziękowania złożone zarówno przez rodziców, jak i przez księdza proboszcza, który podkreślił wielkie zaangażowanie dzieci, które wspaniale zostały przygotowane do uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości przez siostrę Agnellę z pomocą siostry Marceli, która zadbała również o przystrojenie kościoła kompozycjami kwiatów. Ksiądz proboszcz wyraził wdzięczność również wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego święta.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak