Jubileusz 15-lecia HKS w Czeladzi

miniatura

9 czerwca czeladzki Harcerski Krąg Seniora świętował jubileusz 15-lecia istnienia.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele św. Stanisława B.M., celebrowaną przez proboszcza parafii ks. kan. Jarosława Wolskiego. Uczestniczyli w niej nie tylko członkowie HKS-u, ale także zaproszenie goście, a wśród nich m.in. komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP hm Anna Peterko i zastępca komendanta hm Andrzej Lichota, komendantka Hufca Ziemi Będzińskiej phm Dorota Schmatolla, a także przedstawiciele Harcerskich Kręgów Seniorów „Zarzewie” z Dąbrowy Górniczej i „Korzenie” z Ostrów Górniczych. Władze miasta Czeladź reprezentowali burmistrz Zbigniew Szaleniec, zastępca burmistrza Beata Zawiła oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Zofia Bazańska. Przybyły także harcerskie poczty sztandarowe i poczet Miasta Czeladź.

Uroczysta zbiórka odbyła się w hali MOSiR. Otwierając drugą część harcerskiego spotkania, przewodniczący HKS pdh Jerzy Krzemień przedstawił historię Kręgu, która rozpoczęła się 15 lat temu, kiedy to ówcześni członkowie Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi – dawni harcerze, postanowili utworzyć Harcerski Krąg Seniora. Za cel swojej działalności obrali reaktywowanie harcerstwa w Czeladzi i pielęgnowanie tradycji harcerskich. Z czasem zajęli się także organizowaniem – wspólnie z Miastem Czeladź nieobozowych letnich i zimowych akcji przeznaczonych dla zuchów oraz dzieci ze szkół podstawowych.

Jubileusz był okazją do wręczenia przez Harcerski Krąg Seniorów odznaczeń i podziękowań osobom zasłużonym dla rozwoju harcerstwa w Czeladzi. Wśród odznaczonych znaleźli się burmistrz Zbigniew Szaleniec oraz były burmistrz Marek Mrozowski – obydwaj zostali uhonorowani Złotą Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa, nadaną przez Główną Kwaterę ZHP. Natomiast Srebrną Odznakę otrzymała Renata Paluch dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, przy której istnieje gromada zuchowa „Kajtki czarodzieje”. Wręczono także odznaki za zasługi dla Chorągwi Śląskiej ZHP, otrzymały je druhny: pwd Justyna Puławska – odznakę złotą i ho Halina Haber – odznakę srebrną. Były również listy gratulacyjne, które 23 zasłużonym dla harcerstwa druhom wręczył hm Krzysztof Witkowski członek Głównej Kwatery ZHP i komendant Chorągwianego Kręgu Seniorów. Dziękując za przyznane wyróżnienie burmistrz podzielił się z obecnymi dobrą wiadomością o planowanym otwarciu, w wyremontowanym budynku Urzędu Miasta, harcówki z prawdziwego zdarzenia, co spotkało się z aplauzem zgromadzonych harcerzy i zaproszonych gości.

Jubileuszową uroczystość uświetnił występ chóru Kopalni Kultury oraz śpiewające zuchy. Na finał przygotowano grochówkę, a spotkanie zwieńczył harcerski krąg przyjaźni.