Msza święta prymicyjna

miniatura18 czerwca o godz. 16.00 Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Marcin Słodczyk pochodzący z parafii pw. św. Archaniołów w Czeladzi.

Prymicją nazywa się Mszę odprawianą przez nowo wyświęconego kapłana. Ksiądz Marcin święcenia przyjął 3 czerwca, a swoją pierwszą Mszę odprawił w rodzinnej parafii dzień później.

- Do grona dwunastu apostołów wymienionych w Ewangelii dołączył ksiądz Marcin - powiedział ksiądz proboszcz Jarosław Wolski nawiązując do dzisiejszego fragmentu Liturgii Słowa, w której mowa jest o ustanowieniu 12 apostołów.

Ksiądz Marcin wygłosił homilię na środku kościoła, bo jak powiedział nie lubi mówić zza ambony. Również zwrócił uwagę na fragment Ewangelii mówiący o zadaniach, jakie Chrystus postawił apostołom. Jednym z nich jest wskrzeszanie umarłych. To również zadanie dla nas. Jak można wskrzeszać umarłych w XXI wieku? Chodzi o umarłych duchowo. Gdy zwrócimy uwagę najbliższym: nie byłeś u spowiedzi, nie przystępujesz do Komunii. Nie pozostawaj obumarłym na duchu, ale żyj pełnią życia! Na zakończenie nowo wyświęcony ksiądz powiedział, że jest taka tradycja, że jeżeli w jakimś dekanacie czy parafii zostanie wyświęcony ksiądz, modli się o wyświęcenie nowych kapłanów. Zwrócił się więc z prośbą o to, by nie musiał się zbyt długo modlić w tej intencji.

W związku z oktawą Bożego Ciała ksiądz Marcin poprowadził również procesję wokół kościoła, a na zakończenie udzielił wszystkim zgromadzonym w kościele prymicyjnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk.

Tekst i zdjęcia: Paweł Mięsiak