Program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Unijna Pomoc Żywnościowa PO PŻ 2014 – 2020

Podprogram 2016

30 czerwca 2017 roku w punkcie dystrybucji w Parafii św. Stanisława BM w Czeladzi zakończyła się realizacja Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

Od sierpnia 2016 do 30 czerwca 2017 roku 14 715 kg artykułów spożywczych trafiło do 300 osób ubogich zakwalifikowanych do programu w Parafii św. Stanisława BM w Czeladzi. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynkę, fasolę białą, marchewkę z groszkiem oraz herbatniki.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2016 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych do otrzymania tej pomocy.

Podprogram 2017

Od września 2017 roku rozpoczęliśmy realizację Podprogramu 2017, który będzie trwał do czerwca 2018 roku. Dystrybucja produktów żywnościowych i działania towarzyszące (warsztaty) w Parafii św. Stanisława BM w Czeladzi. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy muszą zgłosić się do pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej celem pobrania skierowania Załącznik nr 5 ( jest to dokument na podstawie którego wolontariusze z Parafialnego Zespołu Caritas mogą wydać przysługującą pulę żywności - 50,45 kg na osobę w trakcie trwania Podprogramu 2017.

Lista produktów i kryteria kwalifikacji na plakacie.

Zapraszamy do punktu dystrybucji przy Parafii św. Stanisława BM

w Czeladzi, ul. Ks. Pieńkowskiego 1

w każdy czwartek od 10.00 do 12.00

Pomoc Żywnościowa