20 lat Akcji Katolickiej

img 5555 20 lat już za nami. Idziemy dalej...

W środę 25 października odbyła się uroczysta msza św. w intencji działającej od 20 lat Akcji Katolickiej przy parafii św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Eucharystię celebrowali ks. Tomasz Folga dyrektor Caritas diecezji sosnowieckiej i ks. kan. Jarosław Wolski proboszcz parafii, który również wygłosił homilię, w której nawiązał do Matki Bożej Pocieszenia, do której wierni modlą się w każdą środę, podczas wieczornego nabożeństwa, jak też mówił o szczęściu, jakie daje praca dla drugiego człowieka i zauważenie potrzeb bliźniego. Padło również wiele serdecznych słów podziękowań za służbę Bogu i ludziom skierowanych do wszystkich członków Akcji Katolickiej. Głos zabrał również pan Marian Kita – wieloletni członek Akcji Katolickiej i przewodniczący Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma, który mówił o najważniejszych inicjatywach prowadzonych przez Akcję. Modlono się również za zmarłych członków Akcji, jak i jej założyciela ks. prałata Mieczysława Oseta. Naszą pracę rozpoczęliśmy 9 maja 1997 roku jako Oddział Akcji Katolickiej, który powstał przy parafii św. Stanisława B.M. Swoją przynależność do tego ruchu zadeklarowało wówczas 12 osób. Pierwszym przewodniczącym został wybrany pan Wojciech Grząślewicz. Wnet na tym stanowisku zastąpiła go pani Łucja Lewandowska, która przewodzi Akcji do dzisiaj. Asystentem Akcji Katolickiej został ks. prałat Mieczysław Oset, ówczesny proboszcz parafii. Obecnie asystentem jest ks. kan. Jarosław Wolski, który w 2008 roku objął parafię św. Stanisława B.M. Od 20 lat pomagamy tym, którzy naszej pomocy najbardziej potrzebują. Współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i sosnowiecką Caritas a także ludźmi  wielkiego serca, którzy bezinteresownie chcą dzielić się z drugim człowiekiem. Poprzez pracę charytatywną realizujemy nasze motta, które brzmią: „Pomagamy dźwigać krzyż bezrobocia” i „Aby kryzys nie dotknął naszych serc”. Na przestrzeni 20 lat, dzięki hojności naszych parafian, którzy wrzucali datki do puszek, mogliśmy co roku urządzać dla dzieci spotkania z Mikołajem, podczas których setka dzieci była obdarowywana prezentami. Mogliśmy też dofinansować wyjazdy wakacyjne dla dzieci, zakupić odzież i buty, czy przeznaczać pieniądze na bony żywnościowe. Bliżej zimy wielu rodzinom dokładaliśmy do zakupu węgla. Od kilku lat, dzięki otwartym sercom naszych sponsorów możemy uczestniczyć w akcji „Tornister pełen uśmiechów”. Tylko w tym roku zapełniliśmy 50 takich tornistrów. Co miesiąc pomoc świadczona przez członków Akcji Katolickiej to około 1,5 tony żywności - mówił pan Marian Kita, który podziękował również  asystentowi Akcji Katolickiej ks. kan. Jarosławowi Wolskiemu za  wszelką pomoc, przychylność, inspirację oraz dobrego ducha, którego wnosi do działań podejmowanych przez AK.

Zdjęcia: UM/W. Konopelska