99 Rocznica Odzyskania Niepodległości

img 6777 1024x768 Razem budujmy przyszłość Niepodległej Ojczyzny.

W naszym mieście Święto Niepodległości tradycyjnie rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele św. Stanisława B.M., a następnie odbywają się uroczystości miejskie na Placu Konstytucji 3 Maja. Nie inaczej było i w tym roku. Proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Wolski celebrował Mszę z udziałem władz samorządowych miasta i zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych. Po jej zakończeniu orszak na czele z miejską górniczą orkiestrą dętą przeszedł pod obelisk upamiętniający poległych czeladzian w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia na maszt flagi państwowej przez uczniów – prymusów z klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych: kadetów Norberta Godeckiego, Dawida Tomeckiego i Mateusza Małego. Przybyłych na obchody Święta Niepodległości powitał burmistrz miasta Zbigniew Szaleniec, który również wygłosił okolicznościowe przemówienie. W swoim wystąpieniu podkreślił fakt, że rok 2017 został ogłoszony przez Sejm i Senat RP rokiem trzech wielkich bohaterów o wolność Ojczyzny: gen. Tadeusza Kościuszki, marszałka Józefa Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera. Wszyscy ci wielcy patrioci byli zarówno w przeszłości, jak i obecnie honorowani przez czeladzian. Każdy z nich ma swoje naczelne miejsce w historii miasta. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości uświetnił występ najmłodszych mieszkańców miasta: Wojciecha Olendra z Przedszkola nr 1, który recytował wiersz Władysława Bełzy „Kim będę?” oraz zespołu wokalnego Bel Canto ze Szkoły Podstawowej nr 2, w wykonaniu których usłyszeliśmy trzy pieśni: „Legiony”, „Niepodległa niepokorna” i „Ojczyzna”. Obchody zakończyło składanie kwiatów przez posła Waldemara Andzela, senatora Arkadiusza Grabowskiego, przedstawicieli poseł Barbary Chrobak i Klubu Młodych Kukiz ’15, władze miasta z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem oraz zastępczyniami burmistrza Elżbietą Dmitruk i Beatą Zawiłą, przewodniczącą Rady Miejskiej Jolantę Moćko oraz wiceprzewodniczących Zofię Bazańską i Dominika Penara, przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Harcerskiego Kręgu Seniora, Ochotniczej Straży Pożarnej, reprezentantów jednostek miejskich, organizacji społecznych i politycznych oraz placówek oświatowych. Wartę honorową pod obeliskiem na placu Konstytucji 3 Maja zaciągnęli: kadet prymus Adam Grzeszny i starszy kadet Darek Męcik. Ponadto delegacja władz miasta wraz burmistrzem złożyła również hołd Tadeuszowi Kościuszce, składając kwiaty pod odsłoniętym 15 października tego roku, w 200. rocznicę śmierci  pomnikiem Naczelnika Insurekcji Kościuszkowskiej. Uroczystość zwieńczyło spotkanie władz miasta i zaproszonych gości z mieszkańcami miasta przy gorącym poczęstunku.