8 grudnia - Patronalne Święto Sodalicji Mariańskiej

p1010001  2 Za przykład mamy Niepokalanie Poczętą.

 

Ze śpiewem pieśni "Błękitne rozwińmy Sztandary",  Sodalistki trzymając w rękach zapalone świece oraz błękitny sztandar Sodalicji Mariańskiej, procesjonalnie przybyły do ołtarza, by uczestniczyć we Mszy Świętej. Sprawował ją Moderator Diecezjalny Sodalicji - ks. kanonik Jarosław Wolski - proboszcz Parafii. Mistrz Słowa i Klasyk Liturgii w homilii skierowanej do Sodalistek i obecnych wiernych powiedział m.in. : "Przez Ewę wszedł grzech na świat, a przez Maryję przyszło uzdrowienie ludzkiej natury. To Ona, Niepokalanie Poczęta, stała się pełna Łaski. Wola ludzka jest spętana grzechem. Mimo Chrztu Św. pozostała w nas skłonność do grzechu. Maryja była wolna od skutków grzechu pierworodnego. Bóg nie ograniczył przez to wolnej woli Maryi, dlatego zostawił jej wybór, gdy posłał do Niej Anioła. Całe życie Maryi jest dowodem na to, że prowadząc zwykłe życie została wybrana do rzeczy niezwykłych". Po homilii nastąpiło odnowienie ślubowań sodalicyjnych. Druga część spotkania miała charakter kameralny i dokonała się w Domu Parafialnym. Życzenia świąteczne i łamanie opłatkiem poprzedziło odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Jezusa. Skromny, ale z serca płynący poczęstunek zakończyło błogosławieństwo udzielone przez księdza Proboszcza. Trzecia i ostatnia część Święta Sodalicji miała miejsce w kaplicy bocznej kościoła. Wystawienie Najświętszego Sakramentu rozpoczęło Godzinę Łaski. Adoracja w ciszy, Różaniec prowadzony przez Sodalicję i Żywy Różaniec, modlitwy oddania i modlitwy za kapłanów, wypełniły kaplicę swoim ciepłem pomimo panującego chłodu. Sodalistki, po skończonych obchodach, szczęśliwe i z usmiechem na twarzach powróciły do swoich domów.
( tekst i foto - ks AU )