Niedziela Palmowaa

miniaturaW promieniach wiosennego słońca, w Niedzielę Palmową, o godzinie 11:15, odbyła się uroczysta procesja z palmami, wokół naszego kościoła.

Tłumnie przybyli parafianie i goście, wzięli udział we Mszy świętej pod przewodnictwem proboszcza ks. kanonika Jarosława Wolskiego, w czasie, której odbył się obrzęd poświęcenia palm oraz wysłuchali opisu Męki Pańskiej. Na zakończenie uroczystości Rycerze Kolumba zorganizowali konkurs palm, w którym chętnie wzięły udział dzieci naszej parafi