Święto Konstytucji 3 Maja w Czeladzi

miniaturaŚwięto Konstytucji 3 Maja w Czeladzi

Miejskie obchody Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja miały, jak co roku, uroczysty charakter. Rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny, celebrowaną przez ks. kan. Jarosława Wolskiego proboszcza parafii św. Stanisława B.M. W Eucharystii uczestniczyły liczne poczty sztandarowe oraz władze samorządowe miasta.

Po zakończeniu Mszy uczestnicy - przy akompaniamencie Czeladzkiej Górniczej Orkiestry Dętej - udali się na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie po krótkim programie artystycznym, zaprezentowanym przez dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2, wzięli udział w części oficjalnej. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi, Jolanta Moćko, wygłosiła okolicznościowe przemówienie, przypominając jak w Czeladzi świętowano uchwalenie Konstytucji 3 Maja w 1807 roku.

Pod obeliskiem, poświęconym Czeladzianom Poległym za Wolność i Niepodległość Ojczyzny kwiaty złożyli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, władz Powiatu Będzińskiego, władz samorządowych miasta Czeladź, delegacje reprezentujące jednostki miejskie, stowarzyszenia społeczne i kulturalne oraz organizacje polityczne.

Szczególne podziękowania burmistrz Zbigniew Szaleniec skierował do ks. kan. Jarosława Wolskiego, dzieciom i młodzieży za przygotowany program artystyczny, debiutującemu zespołowi mażoretek ze Szkoły Podstawowej nr 5, który ozdobił uroczysty pochód z kościoła na plac Konstytucji 3 Maja, a także Górniczej Orkiestrze Dętej pod dyrekcją Józefa Marczyńskiego, także uczniom klasy wojskowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, którzy zaciągnęli wartę honorową przy pomniku, pocztom sztandarowym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości.