„Złoty” jubileusz ks. kan. Zygmunta Zarzyckiego

miniaturaKs. kanonik Zygmunt Zarzycki przebył ponad 1200 kilometrów z parafii w Dannemarie we Francji do rodzimej Czeladzi, by 2 czerwca 2018 r., w kościele św. Stanisława BM odprawić jubileuszową mszę z okazji 50. rocznicy otrzymania święceń kapłańskich.

W tej pielgrzymce towarzyszył mu kapłan – przyjaciel ks. Raymond Ruhlmann oraz 55. osobowa grupa parafian. Księdza – jubilata w czeladzkiej świątyni powitał proboszcz – ks. kan. Jarosław Wolski. Dwujęzyczną, polsko-francuską mszę celebrowali kapłani - goście i gospodarz czeladzkiej świątyni.

Nabożeństwo zakończyły gratulacje oraz wiele serdecznych słów pod adresem Jubilata przekazanych m.in. proboszcza ks. Jarosława Wolskiego, który ofiarował Jubilatowi historię parafii św. Stanisława BM, mera Dannemarie, dzieci i czeladzki zakon sióstr karmelitanek, Akcję Katolicką i Sodalicję Mariańską. Wiele radości sprawił Jubilatowi prezent od Czeladzkiego Klubu Pielgrzyma – czapeczka i koszulka z emblematem klubu, które przewodniczący Marian Kita wręczył ks. Zarzyckiemu, a także ks. Ruhlmannowi. – Z ks. Zygmuntem znamy się wiele lat – chodziliśmy do tej samej szkoły podstawowej i razem służyliśmy do mszy odprawianej przez ówczesnego proboszcza parafii św. Stanisława BM ks. prałata Józefa Sobczyńskiego. A koszulka i czapeczka naszego klubu pielgrzyma to symbol nie tylko naszych pielgrzymich ścieżek, ale i swoistego pielgrzymowania ks. Zygmunta. – wspominał przewodniczący CzKP Marian Kita. Z pielgrzymowania również ks. Jarosław Wolski uczynił motyw przewodni swojej homilii, w której nawiązał do m.in. mickiewiczowskich „Ksiąg Pielgrzymstwa Polskiego”, a także swojego kilkumiesięcznego kapłańskiego stażu we Francji.

Urodzony w Czeladzi ks. kan. Zygmunt Zarzycki, był uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 przy ulicy Będzińskiej. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Częstochowskiej w Krakowie, a 2 czerwca 1963 r. otrzymał święcenia. Posługę kapłańską rozpoczynał jako wikariusz w Rudzie koło Wielunia. Kolejnymi parafiami były podczęstochowskie Gorzkowice i Mstów a następnie parafie w odległej Francji.

W uroczystej mszy w czeladzkiej Notre Dame uczestniczyła - prócz wiernych z Czeladzi i francuskich parafian ks. Zarzyckiego - także rodzina Jubilata z Czeladzi, Sosnowca i Stanów Zjednoczonych.

Dziś ks. Zarzyckie związany jest z parafią znajdująca się w Dannemarie – niewielkiej, lecz urokliwej miejscowości, położonej w Alzacji. To miasteczko starsze od Czeladzi, bo już w 1016 roku było wspomniane jako Danamarachiricha. Nazwa miejscowości pochodzi od słów Domnae Mariae ecclesia co oznacza Kościół Panny Marii. Językami urzędowymi są: francuski i niemiecki (dialekt alemański). Stąd też, podczas uroczystej mszy w Czeladzi pieśni wykonywano prócz języka polskiego po francusku i jedną po niemiecku. Znacząca część ludności alzackiej posługuje się płynnie miejscowym językiem – alzackim, który jest dialektem języka niemieckiego z pewnymi zapożyczeniami z francuskiego.

Tekst i zdjęcia: Wiesława Konopelska