Pielgrzymka chorych do Czeladzi

miniaturaPielgrzymka chorych do Czeladzi

"Pan Jezus jest Pocieszycielem ludzi, a wiemy, że nasza ukochana Pani Niepokalana przejęła wszystkie misje Jezusa. Sprawy, które leżały Mu na sercu, stały się Jej sprawami. Jej wola upodobniła się do woli Jej Syna. Skoro więc Syn pociesza, to Ona także przejęła tę misję pocieszania ludzi" – mówił Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak do tych, którzy u czeladzkiej Matki Pocieszenia szukali otuchy w niesieniu krzyża choroby i cierpienia. Doroczna pielgrzymka chorych do parafii św. Stanisława w Czeladzi odbyła się 5 września. Eucharystię połączoną z udzielaniem sakramentu namaszczenia chorych z Biskupem sprawowali kapelani szpitali i Domów Pomocy Społecznej, którym Biskup złożył podziękowanie za ich służbę na rzecz chorych.

Swoją homilię Biskup zakończył wierszem-modlitwą oraz nietypową propozycją skierowaną do proboszcza parafii, ks. Jarosława Wolskiego, by ten zorganizował konkurs poetycki na wiersze kierowane właśnie do Maryi Pocieszycielki. Odpowiedź ks. proboszcza była pozytywna, a więc już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w tym konkursie!

Matko Pocieszenia, nieba, ziemi Pani,
Tobie, my grzesznicy, serca niesiem w dani
I w opiekę się oddajem starych ojców obyczajem;
Hołd Ci niesiem uwielbienia, Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!

Matko Pocieszenia, szczerą daj nam skruchę,
Uproś nam u Syna łaskę i otuchę!
Ucz nas szukać Bożej woli w każdej sprawie, w każdej doli,
I na straży stój sumienia, Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!

Matko Pocieszenia, życia strzeż i zdrowia
Od powietrza, wojny, ognia i przednowia!
O błogosław, jak kraj długi, nasze prace, nasze pługi,
Ustrzeż bytu i imienia, Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas!

Matko Pocieszenia, wejdź w rodziny nasze,
Święty pokój Boży w każde wnieś poddasze,
Wiarę ojców, miłość matek,
I niewinność ratuj dziatek;
Wśród niewiary i zgorszenia
Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas.

Matko Pocieszenia, niby żywe łany,
Do Twych stóp się chylą wszystkie nasze stany.
Złącz miłością, dwory, chaty,
Wsie i miasta i warsztaty;
Usuń waśnie, rozdwojenia,
Święta Matko Pocieszenia,
Nie opuszczaj nas.

Eucharystię poprzedziła konferencja ks. Michała Bordy, który przypomniał, że nasz patriotyzm winien przejawiać się w prowadzeniu życia jako daru z siebie, by wszystkie działania miały wymiar ewangelizacyjny. "Oddychamy w Polsce powietrzem wiary, oddychamy w Polsce powietrzem Boga i chcemy z dumą mówić o sobie – tak, jak jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym w przestrzeni życia rodzinnego, sąsiedzkiego, zawodowego, ale i społecznego" – mówił ks. Borda apelując do chorych, by przypominali dzieciom i wnukom o trudnych kartach naszej historii. Po Mszy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach Festynu Zdrowia na czeladzkim Rynku.

 (żródło - www.diecezja.sosnowiec.pl)