Barbórka 2018

miniatura4 grudnia w kościele pw św.Stanisława B.M. w Czeladzi odbyła się Msza Św. w intencji górników i ich rodzin.

Podczas Mszy św. "Barbórkowej" celebrowanej przez Proboszcza Parafii - ks. Jarosława Wolskiego obecni byłi : Zastępca Burmistrza Miasta Czeladź Beata Zawiła, poczty sztandarowe Miasta Czeladź i Związku Emerytów Kopalni "Saturn" oraz górnicy wraz z rodzinami i wierni. W homilii kaznodzieja podkreślił, w jak trudnej sytuacji znalazło się obecnie górnictwo. "Jego przyszłość w Polsce jest pod znakiem zapytania. A przecież przed ekonomią powinien być zawsze człowiek. Trud pracy i ofiary górników wpisany jest w historię tej ziemi od wieków. Trzeba pochylić się nad losem pokoleń górników które tyle starań włożyły w rozwój Ojczyzny. Dzisiaj często sprowadza się węgiel do Polski, ale nie można zapominać o tradycji górniczej.To nie tylko mundury, ale i orkiestry górnicze oraz karczmy. To własnie tu na naszej ziemi górnicy stawali do służby Ojczyżnie. Tu ich praca przyczyniła sie do odbudowy kraju. Tu górnicy obok stoczniowców przyczynili sie do podpisania porozumień. W Czeladzi górnicy też upominali się o chleb i wolność. Dzięki nim możemy cieszyć sie wolnością i niepodległością. Msza Św. 'Barbórkowa" jest podziękowaniem za trud górników, ich pracę i ofiarę". Na zakończenie Mszy Św, odbyło się Nabożeństwo do św. Barbary.

{foto Anna Pasieka UM Czeladż, tekst Redakcja Parafii)