Orszak Trzech Króli po raz trzeci w parafii Św. Stanisława BM w Czeladzi

miniatura6 stycznia 2019 r. w naszej parafii odbył się Orszak Trzech Króli poprzedzony uroczystą Mszą Św.

Mszę Św. z okazji Uroczystości Objawienia Pańskiego odprawił ksiądz proboszcz Jarosław Wolski. W słowie skierowanym do wiernych usłyszeliśmy, że Objawienie Pańskie przypomina o przybyłych ze wschodu mędrcach, w tradycji zwanych królami, którzy przyszli oddać hołd nowo narodzonemu królowi żydowskiemu. Oddanie hołdu Jezusowi odbyło się przy udziale zewnętrznych znaków. Jednym z nich była gwiazda na Wschodzie, która zaprowadziła Mędrców do Betlejem. Drugim znakiem było milczenie zarówno Mędrców, jak i rodziców Dzieciątka podczas oddawania hołdu. W dzisiejszych czasach hałasu tak trudno o milczenie i ciszę, aby móc medytować obecność Boga. Ostatnim znakiem były złożone dary: złoto, kadzidło i mirra. Dziś również w sposób zewnętrzny oddajemy hołd Jezusowi poprzez uczestnictwo w Orszaku Trzech Króli.

Po zakończeniu Mszy Św. ksiądz proboszcz przyjął z rak ministrantów Gwiazdę Betlejemską i w ten symboliczny sposób jako przewodnik wspólnoty parafialnej Św. Stanisława wyprowadził wiernych ze świątyni i przekazał pieczę nad orszakiem ,niebieskim” w ręce księdza Piotra Markowskiego na dalsza drogę do „czeladzkiego Betlejem”.

W tym roku rola króla, reprezentującego naszą parafię, powierzona została panu Mateuszowi Drożdżowskiemu. Pan Mateusz jest orędownikiem przywracania pamięci narodowej żołnierzy niezłomnych w naszym mieście. Jest inicjatorem obchodów rocznicowych przy krzyżu powstańców styczniowych 1863 na Piaskach. Pan Mateusz kryje się też za propagowaniem i ufundowaniem w naszej parafii „cudownego medalika” św. Katarzyny Labouré, znanego też jako Medalik Niepokalanego Poczęcia.

Szczególne podziękowania należy oddać panu Tomaszowi Pernal, który z pomocą prowadzonej przez siebie scholii intonowali kolędy na całej trasie przemarszu orszaku.

Po dotarciu do celu i złożeniu darów przez Królów, uczestnicy odśpiewali kolędy wspólnie z wiernymi przybyłymi w orszakach „czerwonym” z parafii Św. Wojciecha BM i „zielonym” z parafii Św. Mateusza . Na najmłodszych czekał słodki poczęstunek, a dla wszystkich gorące napoje, w tym czerwony barszcz rycerski przygotowany przez Rycerzy Kolumba.

Serdeczne podziękowania należą się służbom porządkowym: Straży Miejskiej i Policji, dzięki którym bezpiecznie wszyscy uczestnicy dotarli do celu.

zdjęcia Dariusz Kosiński