Hołd ofiarom zbrodni katyńskiej

miniatura12 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej odbyły się uroczystości pod pomnikiem poświęconym ofiarom zbrodni sowieckiego NKWD.

Wśród obecnych byli także czeladzianie – oficerowie Wojska Polskiego, a także przy symbolicznym miejscu pochówku policjantów zamordowanych w Miednoje, usytuowanym przy Komisariacie Policji w Czeladzi. Modlitwę za poległych poprowadził proboszcz ks. kan. Jarosław Wolski, a historię tragedii katyńskiej przybliżył Janusz Brejt z Urzędu Miasta. Hołd poległym oddali m.in. zastępca burmistrza ds. społecznych Beata Zawiła, przewodnicząca Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Barbara Kruczkowska, zastępca komendanta komisariatu policji podkom. Beata Grzesiak. Przybyli także przedstawiciele Muzeum Saturn, Harcerskiego Kręgu Seniora i Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi.