Wielki początek Wielkiego Tygodnis

miniaturaUroczystość Niedzieli Palmowej dnia 16 kwietnia 2019 r.

Jest coś tajemniczego w VI Niedzieli Wielkiego Postu. Z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że Post trwa nadal, ale ta niedziela jest nieco inna. Wybuchają salwy radości, choć z pewnością inne niż te sprzed dwudziestu wieków, wtedy powodowanych wjazdem Jezusa do Jerozolimy, dziś wynikające, chyba coraz częściej, z barwnych palemek i świadomości, że już niedługo Święta. Jest jednak, jeszcze jedna, ginąca w ferworze radości kwestia – Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozornie, ten umykający naszej świadomości element nie ma większego znaczenia, ale kiedy dobrze pomyślimy, odkryjemy, że Męka Chrystusa, jest jednak elementem najistotniejszym. Męka Jezusa, jest wyrazem ogromnej MIŁOŚCI Boga do człowieka.

Niedziela Palmowa, nazywana inaczej Niedzielą Męki Pańskiej, otwiera szczególny czas. Czas Wielkiego Tygodnia. Czas Wielkich Wydarzeń, które choć okrutne, prowadzą do Zmartwychwstania, bez którego próżna była by nasza Wiara (por. 1Kor 15,17). Jest to czas, gdy każdy Chrześcijanin, powinien sobie zadać pytanie o swoją wiarę, o swoją relację z Chrystusem.

Bez wątpienia, także i w naszej parafii dostrzegliśmy, szczególne zadanie wynikające z Wielkiego Tygodnia, oczywiście nie tylko przez poświęcenie i procesję z palmami podczas głównej Mszy o godzinie 11:15, gdy licznie zgromadzone dzieci kroczyły wokół kościoła, wznosząc przygotowane wraz z rodzicami palemki. Dostrzegliśmy istotę Wielkiego Tygodnia, także przez uroczyście odczytany opis Męki według świętego Łukasza, pod przewodnictwem celebransa, księdza proboszcza kan. Jarosława Wolskiego. Dostrzegliśmy istotę, tego czasu, gdy oblegane były konfesjonały naszej świątyni. Ufamy, że te wszystkie spowiedzi, że ten Tydzień a szczególnie ta Męka pogłębi wiarę i przyniesie owoce nawrócenia. Po zakończeniu Mszy świętej tradycyjnie, Rycerze Kolumba zorganizowali, dla najmłodszych Konkurs palm. Spośród wyróżnionych dzieci, troje otrzymało pierwsze nagrody.

Na koniec całego dnia, o godzinie 19:00, odbyła się jeszcze, wzorem lat ubiegłych, Droga Krzyżowa ulicami naszego miasta. Licznie zebrani wierni, pod przewodnictwem ks. Proboszcza, przeszli rozważając poszczególne Stacje, od Szpitala w Czeladzi, ulicą Szpitalną, by dotrzeć do Kościoła św. Stanisława, gdzie Ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Obfite wydarzenia, tej kwietniowej niedzieli, to jeszcze nie koniec, a raczej początek, oby zauważony i rozważony poprzez udział w Liturgii oraz osobistą modlitwę.

tekst ks R.Tomasik