Towarzysze Jezusa

miniaturaLiturgia Triduum Paschalnego, prowadzi nas, razem z Jezusem, od Ostatniej Wieczerzy poprzez modlitwę w ogrodzie oliwnym, pojmanie, sąd, biczowanie, ukoronowanie cierniem, drogę krzyżową i śmierć, by ostatecznie doprowadzić do radości Zmartwychwstania...

Kościół przez te Trzy Wielkie Dni towarzyszy nam, tak abyśmy w owej wędrówce się nie pogubili, ale wyszli z niej mocniejsi i pełni nadziei. Nie chodzi tu jednak o samo przejście, co raczej o towarzyszenie Jezusowi, czyli bycie ze Zbawicielem w tych ważnych momentach i odkrywanie jak wielka i niepojęta jest Miłość Boga do człowieka. W Triduum, chodzi o umocnienie, które oferuje nam Chrystus, na każdy dzień naszego życia.

W naszej parafii, wielu ludzi, jak pokazał pełen kościół, dostrzegło potrzebę towarzyszenia Jezusowi, na drodze do Zmartwychwstania. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek, Nabożeństwa Męki Pańskiej, czuwania w Wigilię paschalną oraz radosnej procesji rezurekcyjnej, maksymalnie wykorzystywaliśmy czas przygotowania. Oczywiście największe tłumy gromadziły się na sobotnim poświęceniu pokarmów, jednak to nie przesłania faktu, iż wielu chciało dobrze wykorzystać ten szczególny czas.

Poszczególnym etapom Triduum przewodniczył proboszcz ksiądz Jarosław Wolski, który też każdego dnia głosił stosowne kazania. Grupa ministrancka zabezpieczała spokojny przebieg liturgii, tak, że mogliśmy skupić się na tym co najważniejsze. Z dużą pewnością swój wkład miała także siostra Marcela, która w Wielkim Poście, wraz z grupką osób przygotowywała zarówno Ciemnicę jak i Grób Pański. W dobrym przeżyciu liturgii pomagali nam również organiści, ze szczególnym zaangażowaniem pana Grzegorza.

Oby czas czuwania z Panem Jezusem podczas Triduum, zaowocował w nas ściślejszym przylgnięciem do Chrystusa, a co za tym idzie, realizowaniem Ewangelii z miłością każdego dnia.


Homilia - Wielki Czwartek


Modlitwa - Wielki Piątek


Homilia - Wielka Sobota


Psalm na melodię hebrajską - wyk. Grzegorz Biernacki

tekst - ks.Robert Tomasik