Rocznica ustanowienia Konstytucji 3 maja

miniaturaW miniony piątek obchodziliśmy Narodowe Święto Trzeciego Maja, ustanowione dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jak co roku odbyły się uroczystości, uświetnione obecnością gości i wspaniałym programem artystycznym.

Uroczyste obchody Święto Trzeciego Maja rozpoczęła msza św. w intencji ojczyzny celebrowana przez proboszcza parafii św. Stanisława B.M. ks. kan. Jarosława Wolskiego oraz z udziałem władz miasta - burmistrza Zbigniewa Szaleńca, zastępcy burmistrza Beaty Zawiły, przewodniczącej Rady Miejskiej Jolanty Moćko, radnych Rady Miejskiej, a także Komendanta Komisariatu Policji w Czeladzi podinsp. Janusza Dąbrowskiego oraz w asyście licznych pocztów sztandarowych. Następnie uczestnicy przemieścili się na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie odbyły się miejskie uroczystości, zakończone składaniem kwiatów pod obeliskiem, poświęconym czeladzianom poległym w walce o wolność.

Rolę narratora uroczystości pełniła Wiesława Konopelska - redaktor naczelna „Echa Czeladzi", która na wstępie powitała gości, a wśród nich posła RP Waldemara Andzela, przedstawicieli parlamentarzystów: imieniu Barbary Dolniak – wicemarszałek Senatu – Iwonę Manterys z Koła „Nowoczesna" w Będzinie, w imieniu poseł RP Barbary Chrobak – asystent Anetę Serafińską, w imieniu senatora RP Arkadiusza Grabowskiego – Jarosława Deleskę radny Rady Miejskiej w Czeladzi, reprezentantów powiatu - Członka Zarządu Powiatu – Marka Rajcę, Przewodniczącego Rady Powiatu Jana Powałkę.

Podczas obchodów obecne były poczty sztandarowe Miasta Czeladź, Rady Miejskiej Czeladzi, Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Czeladzi, Związku Emerytów Kopalni „Saturn”, Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność Miejskiej Komisji Emerytów i Rencistów w Czeladzi, Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Czeladzi, Harcerskiego Kręgu Seniorów, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi, Zagłębiowskiego Koła Pszczelarzy z siedzibą w Czeladzi, Polskiego Związku Działkowców - Delegatura Rejonowa w Sosnowcu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi, Szkoły Podstawowej nr 1, nr 3, nr 7, Sodalicji Mariańskiej, Zakonu Rycerzy Kolumba.

Szczególnie uroczystego charakteru nadała wydarzeniu asysta przedstawicieli klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, którzy m.in. zaciągnęli warte honorową przy obelisku, uczestniczyli w mszy św., a także stworzyli poczet flagowy.

Po odśpiewaniu hymnu i oficjalnym przywitaniu gości i sztandarów swoje talenty i znakomite przygotowanie zaprezentowali przedstawiciele czeladzkich szkół i przedszkoli. „Piosenkę Małego Patrioty" zaśpiewali - przygotowani przez Iwonę Grząbę - Paulina, Hubert i Paweł z grupy 6a. Z kolei Anastazja, Amelia, Aurelia, Lena, Pola i Zuzanna z grupy 5a zaprezentowały układ do muzyki Bartosza Chajdeckiego „Czas honoru - Warszawa" w choreografii i opracowaniu Agnieszki Kucharskiej-Marzec, czyli taneczną opowieść o symbolicznej walce dobra ze złem, która towarzyszyła całym pokoleniom Polaków w drodze do wolności, niepodległości i stabilizacji.

Nie zabrakło również poruszających wykonań Zuzanny i Julii z drużyny Nieprzetartego Szlaku, prowadzonej przez Justynę Puławską.

Gorące podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w organizację tak wyjątkowej uroczystości złożył burmistrz Zbigniew Szaleniec. Wśród szczególnie zasłużonych wymienił m.in. dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 im. Dobrego Serca oraz przygotowujących je nauczycieli, harcerzy z Drużyny Nieprzetartego Szlaku, uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych.

Po zakończonej uroczystości pod pomnikiem na placu Konstytucji 3 Maja burmistrz Zbigniew Szaleniec wraz z delegacją złożył kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Na zakończenie w sali OSP odbyło się również doroczne spotkanie mieszkańców z władzami miasta.

Święto Konstytucji 3 Maja w Czeladzi (2019) - film na youtube