Uroczystości I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania

miniaturaTradycyjnie, w dniach bliskich Uroczystości świętego Stanisława, nasza wspólnota, poza odpustem przeżywa jeszcze dwa wydarzenia. Choć pogoda nie dopisała, to jednak radość z przyjęcia Sakramentów Eucharystii oraz Bierzmowania zrekompensowała, to czego nie dostarczyła natura.

Uroczystość I Komunii świętej.

W niedzielę, 5 maja, podczas Mszy świętej o godzinie 11:15, niemal trzydziestoosobowa grupa dzieci, przyjęła po raz pierwszy do swoich Serc Chrystusa pod postacią Chleba. Uroczystej Mszy świętej przewodził i kazanie wygłosił proboszcz naszej parafii, ks. kan. Jarosław Wolski. Dzieci przygotowane przez siostrę Agnellę z pomocą siostry Marcelli, odczytały fragmenty Pisma Świętego, które na ten dzień podaje Kościół. Kaznodzieja w wygłoszonym Słowie, zachęcił wszystkich do przyjmowania Bożego Chleba i otwierania się na łaskę Bożą. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych przed całą wspólnotą parafialną zapewnili, że dołożą starać, aby ich dzieci znajdywały czas na niedzielną Mszę świętą i spotkanie z Chrystusem. Uroczystość zamknęło wspólne zdjęcie, które miało miejsce po uroczystym Błogosławieństwie.


Homilia wygłoszona przez ks. kanonika Jarosława Wolskiego


Sakrament Bierzmowania

W poniedziałkowy wieczór, 6 maja, o godzinie 18:00 przeżywaliśmy Mszę świętą z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania. W tym roku, szafarzem Sakramentu był Jego Ekscelencja Ks. Bp Piotr Skucha. Ksiądz Biskup wygłosił kazanie na temat wolności w przyjęciu wiary i jako przykład podał starotestamentalnego proroka Jonasza. Jonasz, co prawda uciekał przed wypełnieniem Woli Bożej, jednak Stwórca dał prorokowi odczuć, jak wiele może się stać gdy przyjmie powierzoną Misje. Szafarz Bierzmowania, w asyście kapłanów miejscowych, jak i przybyłych z różnych parafii naszego Dekanatu namaścił Olejem Krzyżma ponad setkę młodych ludzi. Młodzież w pięknych słowach podziękowała Ks. Biskupowi za Sakrament oraz księdzu Mariuszowi, który przez cały miniony rok, systematycznie podejmował staranie o dobre przygotowanie kandydatów do tej uroczystości.

Z pełnym przekonaniem, warto aby zarówno kapłani jak i świeccy naszej parafii, każdego dnia, w czasie modlitwy nie ustawali w prośbach do Dobrego Boga, by dzieci i młodzież, przystępujący w tych dniach do Sakramentów, nie utracili wiary i nieustannie poszukując Chrystusa, każdego dnia odnajdowali Go i żyli z Nim w przyjacielskiej relacji.