Odpust 8 maja

miniatura"Bo dał swoje życie, tak jak Chrystus"

Odpust jest dla każdej parafii wielkim wydarzeniem. Z jednej strony dlatego, że stanowi święto konkretnej wspólnoty ludzi wierzących, ale jest to również szczególny Czas Łaski. Odpust przypomina nam o drugim człowieku, który jest blisko i choć nie stanowi części naszej rodziny, tak jak to na co dzień rozumiemy, to jednak jest naszym bratem lub siostrą przez więzy wiary. Odpust jest okazją do przyjrzenia się Świętemu, który danej wspólnocie patronuje i możliwością do zaczerpnięcia nauki, jak wiernie kroczyć za Chrystusem. Osoba Patrona parafii, to zachęta by drodze do świętości nie ustawać.

Także nasza wspólnota, parafii świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, tradycyjnie, zwróciła swój wzrok 8 maja, na swego patrona. Człowieka, który potrafił stanąć w obronie godności bliźniego. Potrafił sprzeciwić się złu, nawet gdy owo zło czynił ktoś tak ważny w państwie jak król. Stanisław nie wchodził w konszachty ze złem, nawet za cenę ofiary z życia, tak jak Chrystus.

Dla naszej parafii, cały dzień był przepełniony radosnym duchem świętowania. Sprawowaliśmy Msze święte w układzie niemal niedzielnym, podczas których, kapłani głosząc Słowo Boże przybliżali na różne sposoby postać Krakowskiego Męczennika i odkrywali w postawie Świętego Biskupa rys ewangeliczny, który prowadzi do zjednoczenia z Bogiem w Niebie. Natomiast o godzinie 18:00 podczas głównej Mszy odpustowej, naszej refleksji nad Stanisławem Szczepanowskim przewodził, ks. kan. dr Michał Borda, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii sosnowieckiej. Ksiądz Borda, przewodniczył uroczystej Eucharystii i wygłosił poruszające Słowo. Kaznodzieja zauważył, że od czasów świętego Stanisława może i wiele się zmieniło, jednak to co zasadnicze pozostaję niezmienne, czyli karmić się Słowem Boga i stać w obronie wartości wynikających z Ewangelii.

W głównej Mszy świętej wzięli udział licznie zgromadzeni wierni, poczty sztandarowe Pielgrzymów kalwaryjskich, Rycerzy Kolumba oraz Dzieci komunijne przeżywające swój ,,Biały tydzień”. Na zakończenie uroczystości, przeszliśmy wokół Kościoła, w procesji z Najświętszym Sakramentem. Całość zamknęło ucałowanie relikwii naszego Patrona. Oby święty Stanisław Biskup i Męczennik, był dla każdego z nas przykładem niezachwianej wiary i nieustaną zachętą do przylgnięcia, całym życiem do Chrystusa.

 

ks Robert Tomasik