Pamięci weteranów działań poza granicami państwa

miniatura28 maja w Czeladzi odbywały się wojewódzkie uroczystości z okazji Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa, który zwyczajowo zbiega się z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ i upamiętnia żołnierzy biorących udział w misjach wojskowych, m.in. w Iraku, Afganistanie, Syrii, Kosowie i wielu innych miejscach na całym świecie.

Dzień rozpoczął się rozgrywkami sportowymi weteranów w Hali MOSiR. Następnie w kościele pw. św. Stanisława B.M. odbyła się msza święta celebrowana przez Biskupa Sosnowieckiego Grzegorza Kaszaka, który również wygłosił homilię, w asyście ks. kanonika Jarosława Wolskiego - proboszcza parafii św. Stanisława B.M. i proboszcza parafii św. Trójcy w Będzinie ks. dziekana Andrzeja Stępnia. Uczestniczyły w niej kompanie honorowe 34 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia, Oddziału Prewencji Policji z Katowic, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z Katowic i Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Katowic, a także, m.in. szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Marek Majocha, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Adam Wilk, dyrektor okręgowy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie ppłk Andrzej Kłuś, komendant Komendy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek, władze powiatu będzińskiego ze starostą Sebastianem Szaleńcem i przewodniczącym Rady Powiatu Janem Powałką, władze Miasta Czeladź z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem, zastępcą burmistrza ds. społecznych Beatą Zawiłą i sekretarz miasta Dorotą Bąk, radni Rady Miejskiej w Czeladzi, rektor Wyższej Szkoły „Humanitas” w Sosnowcu dr hab. Michał Kaczmarczyk prof. WSH.

Po mszy św. wszyscy uczestnicy w asyście orkiestry 34 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z Bytomia przeszli na plac Konstytucji 3 Maja, gdzie oddano honory poległym żołnierzom, a delegacje złożyły wieńce pod obeliskiem pamięci czeladzian poległych w walce o wolność ojczyzny.

Kolejnym miejscem obchodów była uroczysta zbiórka, która obyła się na terenie wokół Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Tu podniesiono na maszt flagę państwową, odśpiewano hymn państwowy i sygnał „Słuchajcie wszyscy”.

Przybyłych gości powitał, a także wygłosił okolicznościowe przemówienie płk Marek Małocha. Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wręczenia patentów oficerskich oraz wyróżnień za szczególny wkład w zaangażowanie w proces związany z obronnością państwa i współpracę z Terenowymi Organami Administracji Wojskowej, a także dbanie o kształtowanie postawy patriotycznej w społeczeństwie. I tak statuetki Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie otrzymali Biskup Sosnowiecki Grzegorz Kaszak, starosta będziński Sebastian Szaleniec i burmistrz miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, natomiast Medalem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie uhonorowano dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Agnieszkę Rutkowską i ks. kan. Jarosława Wolskiego.

Wręczono również nagrody laureatom konkursu plastycznego, którego tematem było „20 lat Polski w NATO”, a zostali nimi uczniowie czeladzkich szkół podstawowych: Mateusz Ognik, Michalina Kopeć, Emilia Pawlewska, Emilia Wasiak, Sandra Kucharska, Szymon Ociepka, Monika Dubiel, Julia Bijak, Agata Gadecka i Lena Komasińska. Ponadto wręczone zostały nagrody w konkursach sprawnościowych. W tym gronie znaleźli się uczniowie klasy mundurowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi – zdobywcy drugiego miejsca.

Na zakończenie burmistrz Zbigniew Szaleniec wygłosił krótkie przemówienie, zapewniając zebranych m.in. o pamięci i szacunku, jakimi mieszkańcy Czeladzi darzą wszystkich, którzy od najdawniejszych lat uczestniczyli w walkach o wolność ojczyzny, a także uczestników walk i misji poza granicami kraju.

Dla mieszkańców wokół „Elektrowni” organizatorzy Dnia Weterana przygotowali wystawę sprzętu służb mundurowych, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem zwłaszcza najmłodszych – być może przyszłych żołnierzy.

tekst i fotoWiesława Konopelska UM Czeladź

foto WKU Będzin Mariusz Palimąka