Różaniec publiczny

miniaturaW pierwszą środę miesiąca, w lipcu,  mieszkańcy miasta i przybyli z okolic pielgrzymi modlili się na Rynku w Czeladzi, kolejny raz pod wystawioną specjalnie w tym celu figurą Matki Bożej w ramach Publicznego Różańca o Odnowę Moralną Narodu Polskiego.

Modlitwie na tajemnicach chwalebnych Różańca Świętego przewodniczył ks. Proboszcz Jarosław Wolski, który przed każdą cząstką wygłaszał krótkie nauki. Motywem przewodnim nauk, w związku z rozważanymi tajemnicami, było zwycięstwo. Zwycięstwo naszego Pana Jezusa Chrystusa nad „śmiercią, piekłem i Szatanem”, zwycięstwo Matki Bożej i naszej Matki, która „wszystkie herezje sama zniszczyła na całym świecie”, a także zachęcał nas do takiego życia abyśmy mogli osiągnąć, każdy swoje zwycięstwo, cel ostateczny naszego życia – wieczne królowanie z naszym Zbawicielem i naszą Matką.

Rozważając tajemnice Różańca Świętego i nauki ks. Proboszcza zastanawialiśmy się czy można być zwycięzcą nie staczając żadnej walki, czy można otrzymać nagrodę bez wysiłku? Świeccy „prorocy” jak S. Huntington ogłosili „koniec historii” i erę powszechnej szczęśliwości. Przyglądając się dzisiejszemu światu widzimy jak bardzo się mylili. Laur przysługuje zwycięzcy, nie otrzymają go ci, którzy idą na kompromis ze złem! Modliliśmy się zatem o Odnowę Moralną Narodu Polskiego aby kochać ludzi.

Dlatego musimy prowadzić naszą walkę codziennie i aby nie pomylić wroga z przyjacielem potrzebujemy odważnych i światłych dowódców, naszych duszpasterzy, którzy bez kompromisów ze złem w każdej postaci wskażą nam cele i metody walki. Uciekajmy się więc do naszej Matki, tam szukajmy mądrości i pocieszenia.

Tekst i zdjęcia Adam Dobiński oraz Mateusz Drożdżowski