Wprowadzenie Funkcjonariuszy

miniatura12.07.2020r. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siewierzu odbyło się uroczyste wprowadzenie na urząd funkcjonariuszy Rady nr.15523 Rycerzy Kolumba im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia z Czeladzi.

Wydarzenie poprzedziła Msza Św., którą sprawował Rycerz Kolumba ks. Kanonik Jarosław Wolski i Proboszcz Parafii ks. Marek Cuda. Wprowadzenia dokonał Delegat Rejonowy Piotr Kiełtyka, asystował mu Kustosz Jan Musiał.

Wiwat Jezus!