Różaniec publiczny

miniaturaMija już rok od kiedy na czeladzkim Rynku, mieszkańcy Czeladzi odmawiają Różaniec publiczny o odnowę moralną narodu polskiego.

W tradycyjnej już comiesięcznej modlitwie różańcowej 5 sierpnia uczestniczyło prawie 60 osób. Główną intencją tej modlitwy różańcowej, prowadzonej przez ks. Proboszcza Jarosława Wolskiego, było przebłaganie za profanację krzyża.