U Matki Pocieszenia

miniaturaTradycyjnie w pierwszą środę września odbyło się pielgrzymka chorych do tronu Matki Bożej Pocieszenia, której czczony od wieków wizerunek znajduje w najstarszej czeladzkiej świątyni. Uroczystej Mszy św. przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Wolski. W łączności duchowej przybyłym pielgrzymom towarzyszył bp Grzegorz Kaszak.

Maryja dostrzega wszystkie nasze pragnienia, potrzeby, cierpienia i mówi jak w Kanie „Dobrej Przemiany”: Uczyńcie wszystko cokolwiek Syn mój wam powie! Przychodzimy więc posłuszni Jej słowom, aby zawierzyć Boskiemu Lekarzowi to, co jest w nas słabością, cierpieniem, chorobą, ale co może stać się naszą mocą i siłą. Przyjmujemy to cierpienie jako łaskę uczestnictwa w cierpieniu Chrystusa, tego wziął na siebie wszystkie nasze cierpienia. W tym dniu naszego dorocznego pielgrzymowania łączymy się z Pasterzem naszej diecezji bp Grzegorzem, który w najbliższych dniach będzie obchodził swoje imieniny, z chorymi kapłanami i wszystkimi, którzy dźwigają krzyż boleści – mówił na powitanie ks. kan. Jarosław Wolski.

Dzisiaj chciałbym, aby na tajemnicę naszego cierpienia, którego doświadcza każdy z was w swoim ciele i duszy spojrzeli przez największą tajemnicę naszej wiary jaką jest Eucharystia. Chrystus ustanawiając tę jedyną Ofiarę Nowego Przymierza ukazuje nam nową nadzieję. Zapowiada przejście ze Starego Testamentu do Nowego. W centrum staje On sam jako Ofiarnik, Najwyższy Kapłan i Ofiarnik. Daje nam siebie w swoim ciele i swojej krwi. Jak zrozumieć tę tajemnicę? Jak zrozumieć tajemnicę naszego cierpienia? W Eucharystii to wyraźnie widać. Wszystko, co jest w nas słabością i cierpieniem przez Chrystusową śmierć i zmartwychwstanie ulega przemianie z aktu cierpienia w akt miłości. Chrystus zaprasza nas do tej uprzedzającej ofiary. Kościół jest silny siłą modlitwy i cierpienia tych, o których mówił wielki prorok naszych czasów św. Jan Paweł II, że są „Arystokracją Kościoła” – wołał kaznodzieja.

Przybyli na uroczystość pielgrzymi podczas Mszy św. otrzymali sakrament namaszczenia chorych. Nie zabrakło życzeń dla naszego ks. bp. Grzegorza Kaszaka świętującego swoje imieniny.