Msza święta ku czci Świętego Szarbela w Czeladzi

miniaturaW piątek 22 stycznia w kościele Św. Stanisława BM w Czeladzi, pod przewodnictwem proboszcza parafii księdza Jarosława Wolskiego, odbyła się kolejna Msza św. ku czci Św. Szarbela.

Jak zwykle główną intencją którą zanosili do Boga wszyscy zebrani przez przyczynę Św. Szarbela, była prośba o zdrowie duszy i ciała. Po zakończeniu Mszy św. każdy uczestnik liturgii otrzymał indywidualne błogosławieństwo relikwiami Św. Szarbela. Czeladzka parafia zaprasza wszystkich każdego 22 dnia miesiąca na kolejne spotkania w świątyni połączone z Mszą św. i indywidualnym błogosławieństwem. Oto niektóre myśli w oparciu o homilię wygłoszoną przez celebransa : Swięty Szarbel pomimo tego, że nie opuścił klasztoru od momentu wstąpienia, aż do śmierci był apostołem. Był apostołem modlitwy. Każdy z nas mocą sakramentu Chrztu świętego został wezwany i posłany. Mamy być apostołami w rodzinie, w środowisku pracy i wszędzie tam dokąd zostaliśmy posłani. Nie musimy przekraczać granic kontynentów czy państw, aby być apostołami, czasem trzeba przekroczyć najtrudniejsze granice - granice serc innych ludzi. Trzeba być zarówno apostołem modlitwy jak i znakiem obecności Boga w świecie. Trzeba przekraczać tę najtrudniejszą granicę którą jest nienawiść i złość wobec drugiego człowieka i prosić o łaskę wiary i miłości do drugiego człowieka. Chcemy pokoju na świecie, ale aby zapanował na świecie, najpierw musi on zapanować w naszych sercach. Prośmy Św. Szarbela nie tylko o zdrowie duszy i ciała ale i o to, abyśmy byli znakami Bożej obecności w świecie oraz o to abyśmy wytrwali w tej mocy Łaski i Wiary.

(Relacja ks.Andrzej)