Zawierzenie i oddanie w opiekę dzieci i mlodzieży św. Józefowi w parafii św. Stanisława BM w Czeladzi.

miniaturaW poniedziałek 25 stycznia, w kościele św Stanisława BM w Czeladzi, proboszcz parafii ks. Jarosław Wolski, odprawił Mszę św. dla zgromadzonych dzieci i młodzieży wraz z rodzicami.

Przybyli oni na zaproszenie, które związane jest z obecnie przeżywanym rokiem Opiekuna Jezusa - św. Józefa. Celem spotkania było oddanie w opiekę wszystkich zebranych, a szczególnie tych najmłodszych, dzieci i młodzieży, właśnie św. Józefowi. Święty Józef uczynił ze swego życia ofiarę poprzez miłość i oddaną służbę Mesjaszowi. Jest On również wzorem ojca poprzez posłuszeństwo Bogu i oddaną służbę oraz chronienie Świętej Rodziny z Nazaretu. Jako oddany opiekun Jezusa i Maryi współuczestniczył w tajemnicy odkupienia. Temu właśnie ojcu, Świętemu Józefowi, proboszcz zawierzył wszystkie zebrane dzieci i młodzież, z nadzieją że znajdą u św. Józefa skuteczną pomoc i obronę, a także znajdą ją u swoich rodziców, dziadków, wychowawców i całego otoczenia. Święty Józef był szczęśliwy, a jego szczęście wynikało z tego faktu, że uczynił z siebie dar dla innych i nie tylko dla najbliższych. Przez to zdecydowanie może być wzorem dla rodziców i wszystkich, którzy troszczą się o młodsze pokolenie, by stawać się dla nich darem, by nie szczędzić dla nich czasu i troski.

Po Mszy św odbyło się nabożeństwo do św. Józefa połączone z wystawieniem eucharystycznym. Na zakończenie poświęcono modlitewniki tym dzieciom. które przygotowują się do 1 Komunii św. Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu pani katechetki dr Kingi Kłósek oraz ks.mgr. Łukasza Gładkiego - wikariusza i wicedyrektora diecezjalnej Caritas.

(foto ks. Łukasz, tekst ks. Andrzej)