Betlejemskie Światełko Pokoju

P1000719W dniu 18. grudnia w czasie Mszy św. o godz. 10.00 w uroczystej procesji Druhowie z Harcerskiego Kręgu Seniora w Czeladzi i Zuchy z Zastępu "Czarodzieje" wnieśli do naszej świątyni, przywiezione z Betlejem, z miejsca narodzenia Chrystusa, Światło pokoju, aby w naszej parafii ustały wszystkie spory i waśnie. Światełko można odpalić w ciągu tygodnia i zabrać na stół wigilijny.