Odpust ku czci św. Stanisława B. M.

DSC_01408. maja obchodziliśmy uroczystość św. Stanisława BM - Patrona naszej parafii, jak również głównego Patrona naszej Ojczyzny.

 

Uroczystą Sumę odpustową o godz. 18.00 wraz z procesją odprawił Ks. dr Mariusz Trąba - Rektor Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej. Ksiądz Rektor wygłosił również kazanie, w którym nakreślił historię św. Stanisława BM, a także przypomniał o wartości rodziny i ważności przestrzegania 10. Przykazań. W odpustowej Mszy Świętej wzięli udział także księża naszej diecezji oraz Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, zamieszkujące na terenie naszej parafii.

Mszę Świętą ubogacił piękny śpiew chóru Ex Animo pod dyrygenturą P. Marka Gremlowskiego. Chór przybył do nas z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach, a w muzycznej oprawie Mszy towarzyszył mu nasz chór parafialny pod przewodnictwem organisty - P. Tomasza Pernala.

Pod koniec uroczystości Ks. Kan. Jarosław Wolski podziękował Księdzu Rektorowi za odprawienie sumy odpustowej oraz księżom i Siostrom Karmelitankom za obecność. Podziękowania zostały także skierowane do Liturgicznej Służby Ołtarza, chórów, dzieci komunijnych, które obchodzą swój Biały Tydzień, przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych oraz do licznie zgromadzonych wiernych.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wierni mieli okazję ucałowania relikwii św. Stanisława BM.

Justyna Nowak