Boże Ciało 2009 - zdjęcia

Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z Uroczystości Bożego Ciała w naszej parafii.  

OŁTARZ I – Ja jestem Dobrym Pasterzem,
OŁTARZ II – Totus tuus,
OŁTARZ III – Otoczmy troską życie 
OŁTARZ IV – Bóg bogaty w miłosierdzie.