Duszpasterze
Proboszcz proboszcz - ks.kanonik Jarosław Wolski
Wikariusze ks.Andrzej
ks. Grzegorz 
ks. Grzegorz