Pielgrzymka do Łagiewnik - 05. Października 2011 r.

Pielgrzymka do Łagiewnik odbędzie się 5 Października 2011 r.