Kurs przedmałżeński

 

  • Rejestracja na kursy przedmałżeńskie w Diecezji Sosnowieckiej odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie https://narzeczeni.sosnowiec.pl 
  • Prosimy, by każdy z narzeczonych rejestrował się osobno. 
  •  Koszt odbycia pre-kan wynosi 150 zł od pary (opłata pokrywa nauki wspólne oraz 2 spotkania indywidulane w poradni życia rodzinnego) 
  •  Narzeczeni mają możliwość wyboru Ośrodka prowadzącego nauki, w którym będą się przygotowywać do małżeństwa: Czeladź, Jaworzno, Olkusz i Wolbrom (jedynym ograniczeniem jest ustalona liczba miejsc na poszczególny termin kursu). Dlatego prosimy pary chcące zawrzeć ślub o rozpoczęcie przygotowania możliwie jak najwcześniej. 
  •  Ważne jest, jeśli to możliwe, by oboje narzeczeni jako para uczestniczyli w tym samym kursie. 
  •  Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Oficjalny dokument będzie wydrukowany na papierze kurialnym i będzie zabezpieczony wyciskaną pieczęcią. 
  •  Poza kursem przedmałżeńskim, narzeczeni są zobowiązani do odbycia 2 spotkań w poradni życia rodzinnego. Lista poradni i doradców współpracujących z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin jest dostępna na podanej powyżej stronie internetowej. Wybór doradcy jest dowolny.