Publiczna modlitwa różańcowa

miniaturaW sobotę 14 marca na Rynku w Czeladzi odbyło się kolejne z cyklu comiesięcznych spotkań modlitewnych w ramach Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę.

Zebrani wierni – mieszkańcy Czeladzi modlili się odmawiając część bolesną Różańca Świętego w stałych intencjach pokutnych, zgodnie z wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, za nasze miasto, ojczyznę oraz dodatkowo modlitwę za wstawiennictwem św. Sebastiana przeciwko zarazom powietrza.

Ksiądz Proboszcz udostępnił figurę Matki Bożej, która została ustawiona na środku Rynku, a Wierni z własnej inicjatywy uświetnili oprawę wielką flagą Polski i transparentem.

Ksiądz Proboszcz wygłosił słowo do wiernych wskazując na konieczność powierzenia Panu Jezusowi wszystkich naszych codziennych spraw.

Nasza Święta Wiara Katolicka uczy nas nie tylko jak osiągnąć zbawienie, ale także trzeźwego myślenia o życiu doczesnym w tym właściwego odróżniania tego co ważne, od rzeczy bardziej przyziemnych. Wierni pokazali, iż podobnie jak nie wierzą w promowane obecnie fałszywe ideologie, tak też zachowują zdrowy dystans wobec histerii pandemii. Tak jak do tej pory ludzie umierali na grypę, tak i dzisiaj umierają zarówno na tę „tradycyjną” grypę powodowaną wcześniejszymi odmianami wirusów jak i na ten rodzaj grypy, który powodowany jest wyodrębnionym rodzajem wirusa zwanym koronawirusem.

Zainicjowane przez grupę wiernych comiesięczne publiczne modlitwy różańcowe gromadzą coraz więcej wiernych, zdających sobie sprawę, że naszym celem ostatecznym jest Zbawienie, toteż dumą i obowiązkiem wiernych jest modlitwa za Kościół i Ojczyznę, dwa najważniejsze podmioty których zadaniem, zgodnie z ustanowieniem boskim – Kościoła w sprawach duchowych a Ojczyzny w sprawach doczesnych, jest wspomaganie nas i ułatwianie nam drogi do nieba.

Tekst i zdjęcia: Adam Dobiński