Ekspiacyjna Droga Krzyżowa ulicami Czeladzi.

miniaturaW Niedzielę Palmową, 5 kwietnia wieczorem, w Drogę Krzyżową ulicami miasta wyruszył proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Wolski.

a tradycyjna droga krzyżowa gromadziła do tej pory w każdą Niedzielę Palmową wieczorem licznych parafian. Pomimo fizycznej nieobecności parafian w bieżącym roku, droga ta, choć przeszedł nią proboszcz parafii samotnie, miała swój ogromny sens i właściwy sobie charakter. Z pasterzem parafii, jednoczyli się wierni obecni w swoich domach, podczas trwającej narodowej kwarantanny. Tajemnica Krzyża zajaśniała pomimo mroków które zdają się ogarniać świat. Krzyż jednak nie jest znakiem klęski ale znakiem zwycięstwa. Z takim właśnie przesłaniem proboszcz parafii udał się do swoich parafian. Droga krzyżowa odbyła się w intencji ekspiacyjnej za miasto Czeladź oraz całą parafię w celu ustania pandemii koronawirusa.