Wizytacja w parafii św Stanisława BM w Czeladzi

miniaturaTegoroczna Środa Popielcowa w parafii św Stanisława BM w Czeladzi  miała szczególny charakter. Przeżycie tego dnia, od którego rozpoczyna się okres  Wielkiego Postu, wiązało się w tutejszej parafii z wizytacją kanoniczną, którą przeprowadził ksiądz Biskup Ordynariusz Grzegorz Kaszak. Dla kapłanów pracujących w parafii i dla przybyłych wiernych była to okazja, aby zaprezentować wspólnotę parafialną oraz  w jedności z Pasterzem Diecezji, wejść w czas umartwienia, pokuty i szczególnej pracy nad sobą. Ksiądz Biskup wygłosił homilię podczas Mszy świętej o godzinie 9:00. Po zakończeniu Mszy świętej Wizytator udał się na plebanię, dokonał wizytacji kancelarii parafialnej i odwiedził pracujących w parafii kapłanów.

Po południu o godzinie 18:00, Jego Ekscelencja wysłuchał sprawozdania proboszcza księdza Jarosława Wolskiego, a następnie przewodniczył Eucharystii i wygłosił kolejną homilię.

W homilii kaznodzieja nawiązał do Ewangelii , a w szczególności do słów Jezusa o poście, modlitwie i jałmużnie oraz o tym jak te wskazania należy wykonywać. Skoro Jezus o nich powiedział, to znaczy, że są to rzeczy bardzo ważne. Biskup zaznaczył, że chcąc potwierdzić ważność tych rzeczy, odwołuje się do orędzia fatimskiego, czyli do przesłania, z którym przyszła Matka Boża. Maryja czyni to w tym celu, aby uchronić ludzkość od nieszczęść, które jej grożą. Jednocześnie Matka Boża przychodzi po to, aby nas bronić i chronić, kontynuował kaznodzieja. Anioł który trzykrotnie powtarzał słowa pokuta, w wizji którą miała Łucja, miał na celu zakomunikowanie ludziom, że tylko to może ich uratować. Żyjemy w trudnych czasach, w czasach pandemii, a życie wielu ludzi się zmieniło. Nie ma pełnej wolności, a ile jest strachu i obawy w naszych sercach. Czasy są bardzo trudne, ale nie oznacza to, że zawsze tak musi być. Nie wiemy jednak co nam przyniesie przyszłość . Wtedy Matka Boża przestrzegała ludzkość, a wielu ludziom wydawało się, że nie przyjdzie jakieś większe zło. A jednak przyszły gorsze rzeczy... w odpowiedzi na trzykrotne wezwanie anioła w słowach pokuta pokuta pokuta, powinniśmy podjąć wyrzeczenie, poświęcenie oraz post i umartwienie. To wszystko powstrzyma gniew Boga Wszechmogącego. Te rzeczy będą wynagrodzeniem za zło, które popełniamy i i wzmocnią naszego ducha Do tego byśmy czynili dobro.

Na zakończenie ksiądz Biskup poświęcił monstrancję i cyborium, ofiarowane przez mieszkańców Śląska, jako wotum wdzięczności za opiekę i schronienie w tutejszym kościele podczas pandemii.

Relacja ks Andrzej